Over de Raad van Toezicht

De rol van de RvT

De Raad van Toezicht (RvT) vervult de volgende rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord/adviseur van het bestuur. De strategische koers ‘Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend’ van de Dierenbescherming vormt het uitgangspunt voor het toezicht dat de raad uitoefent.

De RvT bestaat uit een breed spectrum van deskundigheden om alle aspecten van het functioneren van de Dierenbescherming te kunnen beoordelen.

Chantal Vergouw (voorzitter)

Chantal is sinds 2016 de directievoorzitter van Interpolis, gevestigd in Tilburg en onderdeel van Achmea.

In haar ruim 20-jarige loopbaan in de financiële sector ontwikkelde Chantal een glasheldere visie op de rol van banken en verzekeraars. Bij het coöperatieve Interpolis brengt ze haar passies voor het aanpakken van maatschappelijke fricties en het uitmuntend bedienen van klanten in een digitaliserende wereld samen in de dagelijkse business. Het is haar overtuiging dat organisaties als Interpolis/Achmea een grote bijdrage kunnen leveren aan een waardevolle samenleving, waarin tegenstellingen worden overbrugd en iedereen meetelt.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid werd Chantal in 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Dierenbescherming. In april 2022 trad ze toe tot de Raad van Commissarissen van KPN. Daarnaast acteert ze sinds 2 jaar als ‘aanjager’ voor NL2025, een beweging van leiders uit de wereld van bedrijfsleven, politiek, cultuur en wetenschap die zich op persoonlijke titel inzetten voor een betere toekomst voor alle inwoners van Nederland. Op BNR Nieuwsradio was Chantal sinds 3 jaar regelmatig te horen als jurylid van The Green Quest, waarin duurzame innovaties worden belicht en beoordeeld.

Nicolien van den Biggelaar

Nicolien van den Biggelaar heeft een zeer ruime ervaring als advocaat. Vanaf april 2023 is zij werkzaam als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Haar ambitie om in het maatschappelijk veld toezichthouder te zijn maakt zij graag waar bij de Dierenbescherming. Nicolien wil haar brede juridische expertise (onder andere op het terrein van regulering, het milieu, duurzaamheid, natuur en biodiversiteit, vastgoed en ruimtelijke ordening) en haar ervaring in de praktijk op het snijvlak van de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij inzetten om de Dierenbescherming te helpen haar doelstellingen te verwezenlijken. De missie van de Dierenbescherming om dierenwelzijn een geïntegreerd onderdeel te laten van zijn onze dagelijkse keuzes en in politiek-bestuurlijke besluitvorming spreekt haar zeer aan.

Karin Broekhuizen

Karin Broekhuizen is eigenaar van adviesbureau L&B CC. Van daar uit ondersteunt zij organisaties in het publiek maatschappelijk domein, onder andere als interim manager, executive coach en bestuursadviseur voor strategie en leiderschap. Daarnaast begeleidt zij raden van commissarissen, onder andere bij zelfevaluaties en het ontwikkelen van toezichtvisies. Karin heeft een bestuurskundige en bedrijfswetenschappelijke achtergrond. Het continue wisselen van perspectieven is de rode draad in haar werkwijze.

Karin heeft een groot hart voor dieren en is sinds januari 2019 lid van de raad van toezicht van de Dierenbescherming. Zij is vice-voorzitter en voorzitter van de remuneratiecommissie. Daarnaast is zij commissaris bij de Veenendaalse Woningstichting en Woningstichting Leusden. Zij schreef een boek over Boardroom Dynamics, met wijsheden uit de praktijk voor goed bestuur en toezicht.

Samen met haar man en twee katten woont Karin in Utrecht.

Marije Eleveld

Ik ben Marije Eleveld, bijna 45 jaar en mijn hele leven al betrokken bij dieren en dierenwelzijn. Zo deed ik op de basisschool al inzamelingsacties voor het dierenasiel en heb ik later in het bestuur van de lokale dierenbescherming gezeten.

Na een aantal jaren in de accountancy gewerkt te hebben heb ik gekozen voor meer maatschappelijke functies. Bij de NS, bij de Dienst landelijk gebied en uiteindelijk werd ik via de politieke lijn wethouder in Ede. Daarna was ik directeur van een woningcorporatie in Utrecht en sinds begin 2023 ben ik terug in de politiek als waarnemend wethouder in Wageningen. Ik vind het van belang mezelf maatschappelijk in te zetten. Ik doe dat op m’n werk en bij de Dierenbescherming doe ik dat met veel plezier voor de dieren.

Ik woon in Azewijn in de Achterhoek op een camping, die mijn man beheert, met 2 katten, 2 varkentjes en 4 kippen.

Johan van Hoof

Johan is partner bij KPMG advisory. Hij adviseert klanten in de publieke sector op vraagstukken rond governance, besturing, organisatie-inrichting, fusie en samenwerking. De afgelopen jaren is Johan vooral actief in vraagstukken rondom de afwikkeling van de mijnbouwschade in Groningen. Daarnaast is hij betrokken bij vraagstukken van woningcorporaties op de genoemde thema’s.

Johan werkt sinds 2011 bij KPMG. Daarvoor werkte hij bij diverse andere adviesbureau’s, klein en groot. Ook was hij 6 jaar directeur-bestuurder van WoningNet, een samenwerkingsverband van 100 woningcorporaties.

Johan heeft een ruime ervaring als toezichthouder, met name in de zorgsector. Op dit moment is hij lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Amsterdam Oost, waar hij voorzitter is van de auditcommissie en de klankbordgroep Vastgoed.

Johan raakte in het bijzonder bekend met het werk van de Dierenbescherming toen hij en zijn vrouw twee teckels adopteerden uit het lokale dierenasiel. Sinds die tijd is hij overtuigd lid en donateur van de Dierenbescherming. De teckels leven inmiddels voort in de hondenhemel, maar Johan en zijn vrouw zijn nog steeds grote teckelliefhebbers. Als ze weer meer tijd hebben in hun agenda komt er zeker weer eentje in huis.

Franck L.B. Meijboom

Dr. Franck L.B. Meijboom is Universitair Hoofddocent Ethiek van mens-dier interacties. Hij is verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) en verbonden aan de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen University. Bij de faculteit Diergeneeskunde geeft hij als departementshoofd leiding aan het departement Population Health Sciences. Daarnaast is hij als bestuurslid actief bij diverse nationale en internationale organisaties op het terrein van de ethiek en dierenwelzijn.

Meer info staat ook op Dr. F.L.B. (Franck) Meijboom - Geesteswetenschappen - Universiteit Utrecht (uu.nl)