Zwerfkatten

Katten die weglopen, na een angstige vlucht de weg naar huis niet meer vinden, worden achtergelaten of botweg gedumpt, komen niet altijd in een dierenasiel terecht. Ze moeten op straat zien te overleven. Deze katten verwilderen en sluiten zich vaak aan bij andere zwerfkatten.

Dat geldt vooral voor poezen. Veel van deze dieren zijn niet 'geholpen' waardoor er elk jaar ook nog eens kittens bijkomen. Zo'n groep kan voor overlast voor mensen zorgen, maar ook voor de dieren zelf is zo'n leven niet altijd een pretje.

Wat doet de Dierenbescherming?

De Dierenbescherming draagt op verschillende manieren bij aan het helpen van zwerfkatten:

 • We hebben ervoor gezorgd dat het afschieten van verwilderde katten niet meer zomaar in het hele land mag. We werken nog altijd aan een schietverbod voor het héle land.
 • We bieden opvang voor katten en kittens.
 • Samen met gemeenten werken we aan castratie- en chipacties.
 • We helpen gemeenten (en dergelijke partijen) ook bij het beheer van groepen verwilderde katten op straat via de zogeheten 'trap, neuter and return'-methode (TNR, meer info hierover vind je in de factsheet op deze pagina).
 • Verder wil de Dierenbescherming vooral voorkomen dat er zwerfkatten zijn. We pleiten keer op keer voor een landelijke chip- en registratieplicht voor katten, maar spreken daar ook de eigenaren op aan. Het is niet meer dan normaal dat je je kat chipt.

Voorkom dat je huiskat een zwerfkat wordt

Het allerbeste is natuurlijk voorkomen dat je kat een zwerver wordt. Als katteneigenaar ben je daarvoor als eerste verantwoordelijk. Je kunt een aantal dingen doen om te voorkomen dat je dier gaat zwerven of als zwerver wordt gezien:

 • Laat je kat chippen en registreren, hierdoor kan je verloren geraakte kat altijd weer naar jou teruggebracht worden.
 • Doe je kat een veilig, duidelijk zichtbaar halsbandje om, hierdoor voorkom je dat je kat voor een zwerfkat wordt aangezien.
 • Meld vermissing van je kat (of een gevonden kat) bij de dierenambulance en het dierenopvangcentrum en meld de vermissing bij amivedi.nl, hierdoor vergroot je de kans dat je kat snel teruggevonden wordt.
 • Laat je kat 'helpen', hierdoor voorkom je (ongewenste) nestjes. Dat geldt zowel voor poezen als voor katers.

Katten en hun prooigedrag

Omdat katten roofdieren zijn, behoort het vangen en doden van kleine zoogdieren en vogels tot hun natuurlijke gedrag. Niet iedere kat is daar sterk op gericht, de één vangt bijna nooit iets, de ander juist heel vaak. Er is veel discussie over schade door katten aan de natuur. Iedereen die katten heeft, moet daar wel bij stilstaan. Je kunt ervoor kiezen je kat niet buiten te laten komen. Maak je die keuze niet, dan volgen hieronder tips die je kunt opvolgen.

7 tips voor katten die buiten komen

 1. Chip je kat.
 2. Doe je kat een belletje of cat collar om. Let op: dit moet veilig zijn voor de kat, zodat hij nergens blijft haken of hangen. Zo'n 'veilig' exemplaar schiet los als de kat vast komt te zitten. Dat kan betekenen dat je regelmatig een nieuw belletje of cat collar moet aanschaffen. Houd daar rekening mee.
 3. Zorg ervoor dat je kat niet vruchtbaar is.
 4. Houd je kat ’s nachts binnen (met name in de schemering).
 5. Wees extra alert tijdens het vogelbroedseizoen. Zorg dat eventuele nestkastjes beschermd zijn tegen de klimmende kat. Houd de kat zoveel mogelijk binnen als de jonge vogels uit het ei zijn.
 6. Dit geldt ook voor voederplaatsen voor vogels in de winter. Zorg dat je kat daar niet makkelijk bij kan
 7. Ken je kat: niet elke kat is een goede jager, de één vangt nooit een dier, de ander juist heel vaak. De ene kat vraagt om andere 'maatregelen' dan de ander. Schat dus goed in hoe je met jouw kat moet omgaan.


Factsheet Zwerfkatten

Zwerfkatten bij jou in de buurt

Misschien gaat het niet om jouw kat of heb je überhaupt geen katten, maar wil je wel wat doen voor zwerfkatten bij jou in de buurt. Meld hun aanwezigheid dan bij de Dierenbescherming. Samen met jou, buurtbewoners en de gemeente kan naar een diervriendelijke en goede oplossing gezocht worden. Daar zijn meerdere opties voor, afhankelijk van de locatie en de vraag of het gaat om enkele loslopende katten of om grotere groepen die er al langer zitten.

Zwerfkattenwerkgroepen van de Dierenbescherming

De Dierenbescherming werkt met een aantal eigen zwerfkattenwerkgroepen. Kom je zwerfkatten tegen? Mail naar vraag@dierenbescherming.nl voor contactinformatie.

Alleen voor zwerfkatten in Zuid-Holland: zwerfkattenzuidholland@dierenbescherming.nl

Voor dierennoodhulp

De Dierenbescherming zet zich dag in, dag uit, in voor dieren in nood. Dat doen we met onze dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en de duizenden vrijwilligers die wij in het land hebben. Ook lobbyen we voor een betere wetgeving.

Help mee