Maatschappelijke dierenhulp

De Dierenbescherming kan huisdiereigenaren helpen of begeleiden wanneer zij problemen ondervinden bij de verzorging van hun huisdieren. Soms dreigen situaties (onbedoeld) uit de hand te lopen... De Dierenbescherming helpt graag met het bedenken en doorvoeren van oplossingen.

Samenwerking met hulpverleners

In de praktijk krijgen veel huisdiereigenaren die wij helpen, ook hulp op een ander vlak. Denk aan hulp van een maatschappelijk werker, begeleider vanuit de GGZ of een bewindvoerder. Deze sociale hulpverleners hebben niet altijd voldoende kennis en/of tijd om ook problemen met huisdieren op te lossen. In dat geval kunnen zij, samen met hun cliënt (de huisdiereigenaar), onze hulp inroepen.

Voorbeeldsituaties

  • Het aantal katten van een huisdiereigenaar blijft maar stijgen. Wij kunnen helpen door een gedeelte te herplaatsen via onze dierenopvangcentra en organiseren het castreren/steriliseren van de katten die blijven zodat er geen nieuwe katten meer bijkomen.
  • Een huisdiereigenaar met een beperking weet niet goed wat zijn of haar hond voor verzorging nodig heeft, waardoor er 'gedragsproblemen' ontstaan. Dit terwijl baas en hond veel aan elkaar hebben. Met behulp van een Dier-Sociaal medewerker (vrijwilliger van de Dierenbescherming), gedragstherapeut of het volgen van een hondencursus proberen we hond en baas te helpen, zodat zij op een fijne manier samen kunnen leven.
  • Een huisdiereigenaar zit ‘krap bij kas’ en kan de medische verzorging of zelfs de aanschaf van voer voor zijn/haar huisdier niet meer betalen. Wij kunnen onder andere helpen door de weg te wijzen naar dierenvoedselbanken en noodfondsen.

Dit zijn enkele voorbeelden, iedere situatie is anders. In overleg met de huisdiereigenaar en eventuele hulpverlener starten we een hulptraject.

Een belangrijke voorwaarde bij het hulptraject is dat de huisdiereigenaar mee wil werken aan een oplossing. De huisdiereigenaar zet letterlijk ‘de deur voor ons open’ en werkt (actief) mee. Het initiatief voor vragen om hulp ligt bij de huisdiereigenaar of een sociale hulpverlener namens de huisdiereigenaar. Een hulptraject starten kan dus alleen op vrijwillige basis.

Hulp nodig?

Ben jij zelf een huisdiereigenaar die hulp nodig heeft? Neem contact op met de Dierenbescherming via het telefoonnummer 088 81 13 000 en geef aan dat je een hulpvraag wilt indienen.

Sociale hulpverleners zijn onze oren en ogen achter de voordeur en kunnen vroegtijdig signaleren. Speciaal voor sociale hulpverleners heeft de Dierenbescherming daarom een 'Signalenkaart' ontwikkeld als hulpmiddel om verwaarlozing of mishandeling van dieren te kunnen herkennen. Daarnaast kan men de landelijke Helpdesk Hulpverleners benaderen voor advies en overleg.

Meer informatie

Download de flyer 'Cliënten en huisdieren, maak het bespreekbaar.'

Download de flyer 'Onder bewindgestelden en huisdieren.'

Direct hulp nodig?

Loop je tegen een acute situatie aan en/of heeft een dier direct hulp nodig? Vermoed je verwaarlozing of mishandeling van dieren of maak je je zorgen om de dieren van een ander? Bel dan het landelijk meldnummer 144. Dit nummer is van maandag t/m zaterdag tussen 08.00 uur en 18.30 uur telefonisch te bereiken. Op zondag van 09.30 uur tot 18.30 uur.

1/6

Steun ons

Voor het voorkomen van dierenleed

We kunnen huisdiereigenaren helpen of begeleiden wanneer zij problemen ondervinden bij de verzorging van hun huisdieren.

Gift van € 10
Gift van € 25
Gift van € 50
Ander bedrag