Hoogzwanger konijn + maatje gedumpt bij het vuilnis

Niet alleen bij Het Knaaghof, maar ook bij ons Knaagspoor kwam een gedumpt duo binnen. Een rammelaar en een hoogzwangere voedster die wij Tommy en Lyla hebben genoemd. De konijnen waren met hok en al bij de vuilcontainer gezet. Het lot van Tommy en Lyla is gelukkig rooskleuriger dan dat van Reidar en Lorens.

Konijnen bij de vuilcontainer

De konijnen zijn waarschijnlijk een half jaar oud en waren er qua gezondheid gelukkig vrij goed aan toe. Toch verbazen we ons elke keer weer over dat eigenaren hun konijnen dumpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de natuur, waar hun overlevingskans klein is door het temperatuurverschil (voor binnenkonijnen), roofdieren of verkeerd voedsel. Steeds vaker krijgen we konijnen binnen die bij het afval zijn gezet. Het afgelopen jaar hebben wij zeker tien van dit soort gevallen in ons dierenopvangcentrum binnengekregen.

Dit is Lyla. Ze werd hoogzwanger bij het vuilnis gedumpt.

Dit is Lyla's maatje Tommy (de vader van de babykonijntjes).

Hoe gaat het met de konijnen?

Omdat Lyla hoogzwanger was, hebben we haar in een gastgezin geplaatst waar zij in alle rust kon bevallen en waar zij op haar gemak de vijf kleintjes grootbrengt. Gelukkig maken de kleine konijntjes en hun moeder het goed! De konijnen worden iedere dag uitvoerig gecontroleerd door dezelfde persoon, waardoor hun moeder in een vertrouwde omgeving haar taak kan volbrengen.

Hoera! Er zijn vijf gezonde babykonijntjes geboren!

Gelukkig loopt het met deze babykonijnen goed af.

Wat gebeurt er met de babykonijntjes?

Lyla en haar vijf baby’tjes blijven de komende acht weken bij elkaar. Dan halen we drie konijntjes van de moeder af, om stuwing te voorkomen en na een week mogen ook de andere twee konijntjes weg. Daarna blijven de konijnen bij elkaar totdat de mannetjes gecastreerd zijn. We proberen ze dan met elkaar te koppelen. Konijnen zijn groepsdieren en hebben een maatje nodig. We plaatsen konijnen daarom nooit in hun eentje, tenzij iemand al een konijn heeft en bij ons een maatje zoekt. De konijntjes mogen pas geplaatst worden als ze minimaal 16 weken oud zijn.

Voorlichting en aanschaf

We vinden het schrijnend dat konijnen (en andere dieren) zo vaak gedumpt worden. We roepen iedereen daarom nogmaals op om je altijd goed voor te bereiden voordat je een huisdier aanschaft. Verdiep je in de zorgtaken die je te wachten staan en wees je bewust van de kosten die huisdieren met zich meebrengen. Wil kindlief een huisdier? Het is belangrijk dat het hele gezin daarachter staat.

De konijnen zijn waarschijnlijk een half jaar oud en waren er qua gezondheid gelukkig vrij goed aan toe. Toch verbazen we ons elke keer weer over dat eigenaren hun konijnen dumpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de natuur, waar hun overlevingskans klein is door het temperatuurverschil (voor binnenkonijnen), roofdieren of verkeerd voedsel. Steeds vaker krijgen we konijnen binnen die bij het afval zijn gezet. Het afgelopen jaar hebben wij zeker tien van dit soort gevallen in ons dierenopvangcentrum binnengekregen.