Knaagspoor bedankt Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden zorgt voor schone lucht voor ons en de dieren.
Knaagspoor bedankt Nationale Nederlanden

Eind 2018 heeft Nationale Nederlanden vanuit "Wij en de Maatschappij" een prachtige gift gedaan tbv een luchtzuiveraar voor onze binnenruimte.
Het heeft even geduurd, maar we wilden dan ook graag het beste van het beste en dat is gelukt.
Door deze luchtzuiveraar verbetert de luchtkwaliteit in onze binnenruimte aanzienlijk, waardoor de dieren, maar ook de mensen die in deze ruimte aanwezig zijn, veel minder stof binnen krijgen.
Dit resulteert in een gezondere werk- en leefomgeving voor mens en dier en iedereen zal begrijpen, dat wij hier heel blij van worden.
Het Knaagspoor werkt al zo stofvrij mogelijk door gebruik te maken van goede bodembedekking, maar door het gebruik van hooi en stro kun je het ronddwarrelen van stof in dierverblijven niet stoppen.
Met deze fantastische gift van Nationale nederlanden kan het stof in ieder geval tot een minimum beperkt worden.