Opbrengst Jubileumdag 2019

Wat een mooie dag is het geweest!!
Een dag met zoveel tegenslagen, waaruit weer bleek hoe krachtig eendracht maakt en wat kunnen we trots zijn op alle Knaagspoorians, die deze dag hebben laten slagen.

Opbrengst Jubileumdag 2019

Het hele jaar wordt gewerkt aan ideeën waarmee we geld kunnen inzamelen voor ons operatiefonds en dit komt allemaal tot uitvoering op onze Open dag.
Er worden cupcakes gebakken, huisjes gebouwd, "Pommetjes" gehaakt en nog veel meer.
Dit alles heeft geresulteerd in een fantastische opbrengst van: