Dier vrijlaten

Klaar voor terugkeer

Als het dier opgeknapt is, gewend is aan de buitentemperatuur en de weersomstandigheden, is het moment aangebroken waar we vanaf het eerste moment naartoe geleefd hebben: een veilige terugkeer naar de natuur.

De meest geschikte plek

We letten er hierbij goed op dat de leefomgeving aansluit bij het dier in kwestie. Daarnaast zorgen we ervoor dat het niet in de buurt is van een autoweg, er voldoende schuilplekken en voedselvoorraad aanwezig zijn en dat er volop mogelijkheid is tot voedsel verzamelen. Een ander belangrijk punt is dat er zo min mogelijk mensen in de buurt zijn waar het dier uitgezet wordt, zodat hij volop de kans krijgt om lekker zijn gang te gaan.

We letten goed op dat de gekozen leefomgeving goed aansluit bij het dier.

Meerdere dieren tegelijk

Als er meer dieren van dezelfde soort in onze opvang verblijven dan zorgen we ervoor dat zij samen uitgezet worden. Soms betekent dit dat de dieren met een dierenambulance vervoerd worden, bijvoorbeeld als het om meer dan twee of drie zwanen gaat, andere keren doen we dit zelf. De dieren worden dan met een hele lading tegelijk of in groepjes vrijgelaten.

Als een haas ervandoor

De manier waarop dieren reageren, verschilt van soort tot soort. Zo zijn de meeste vogels vliegensvlug aan de horizon verdwenen, terwijl een meeuw vaak vragend blijft staan tot hij in de gaten krijgt dat hij het nu echt zelf moet gaan oplossen. Eén reactie is altijd hetzelfde, en dat is die van onze medewerkers. Het moment waarop een dier weer op eigen benen staat, is en blijft voor ons het meest bijzondere dat er is.