Onze visie

Opties bij binnenkomst

Afhankelijk van de bevindingen uit het onderzoek dat we bij alle nieuwe dieren doen, zijn er globaal gezien drie mogelijke vervolgstappen als een dier bij ons binnenkomt:

  • Het dier kan herstellen en vervolgens uitgezet worden.
  • Het dier kan niet meer uitgezet worden.
  • Er is twijfel of het dier het zou overleven in het wild.

Revalidatie en verblijf

Zolang de dieren extra zorg nodig hebben, verblijven ze bij ons in de opvang. We geven hen alle zorg die nodig is om op te knappen, en als dat goed gaat, kunnen ze terug de vrije natuur in.

Alle zorg voor onze dieren is gericht op een veilige, gezonde terugkeer in de natuur. (foto: Nico Kroon ©)

Hygiëneprotocollen

Een aantal van deze dieren is verkeersslachtoffer, maar een groot gedeelte is ook besmet geraakt met een virus. Zij vormen een bron van ziektekiemen. Zoals o.a. de vogelgriep ons leert, is het ontzettend belangrijk om hier zo voorzichtig mogelijk mee om te gaan. Daarom houden we ons aan onze protocollen om de hygiëne maximaal te waarborgen. Dieren worden dan ook individueel gehuisvest en mogen pas naar de grote volières nadat zij gezond zijn verklaard.

Geen naam voor de dieren

De grootste bindende factor van ons team is zonder enige twijfel de enorme voorliefde voor dieren die we allemaal hebben. Hoewel iedereen die bij ons werkt zich enorm inzet, hebben we zo min mogelijk contact met de dieren. Om het gevoel van verbondenheid met een dier zo min mogelijk te hebben, geven we bewust geen namen aan de vogels, hazen en egels in onze opvang.

Zo min mogelijk menselijk contact

In het wild zijn dieren geen mensen gewend, en ook vaak bang voor ze. Dit is een goede tactiek aangezien zij daardoor minder overlast veroorzaken in gebieden met veel mensen, zoönosen minder snel overdragen en ook geen doel worden voor stropers. Als een dier mensen associeert met voedsel en eten krijgen, zal hij afhankelijk worden en het erg lastig krijgen op het moment dat hij weer uitgezet wordt. Daarom is er in de opvang niet meer contact met de dieren is dan noodzakelijk, om hen zo onafhankelijk mogelijk weer vrij te kunnen laten.


We proberen de dieren zo zelfredzaam mogelijk op te vangen. (foto: Nico Kroon ©)

Leven in gevangenschap is geen leven

Wilde dieren zijn in veel opzichten erg verschillend van huisdieren of boerderijdieren. Zoals huisdieren gewend zijn om hun bakje voer te krijgen, moeten wilde dieren dagelijks hun maal bij elkaar vinden. Wilde dieren moeten daarnaast ook continu alert zijn op potentiele vijanden, wat erin resulteert dat zij altijd op hun hoede zijn. Dit betekent dat een leven in gevangenschap voor wilde dieren geen optie is. Zij kunnen niet ontsnappen, terwijl zij de mens als potentieel roofdier zien. Ons doel is dan ook zoveel mogelijk dieren weer terug te zetten in de natuur. Helaas gebeurt het ook dat een dier gewoonweg niet meer zelfredzaam is, en waar wij dan een harde keuze voor moeten maken. Dat moment blijft moeilijk. Hoewel wij er alles aan doen om dit te voorkomen, blijft het belang van het dier altijd voorop staan.

De dieren die in onze opvang verblijven, worden getraind voor een leven in het wild. Daarnaast krijgen ze de revalidatie en verzorging die ervoor nodig is om weer helemaal op te knappen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Je leest het hier.