Vogelgriep

Het vogelgriepvirus

Vogelgriep, ook wel vogelpest genoemd, is nauw verwant aan het menselijk griepvirus. Trekvogels dragen het vaak bij zich zonder dat ze er zelf last van hebben, maar ze brengen het wel over op wilde vogels en zij op hun beurt weer op pluimvee. Na twee dagen tot een week (maximaal twee weken) wordt een besmette vogel ziek, en kan een dag later al gestorven zijn. Ondertussen kan het dier alweer andere vogels besmet hebben, en zo kan er een sneeuwbaleffect met enorme impact ontstaan. 

Symptomen bij (in het wild levende) vogels

 • Gewichtverlies zonder aanwijsbare oorzaak. 
 • Waterige diarree.
 • Uitvloeiing uit snavel, neus, ogen of cloaca.
 • Veel niezen. 
 • Open wonden zonder directe aanleiding (zoals een aanrijding of aanvaring met hond of kat).
 • Sterk afwijkend gedrag.
 • Draaien met de kop en eventueel ook hals.
 • Zwelling van de kop, met mogelijk ook blauwe verkleuring.
 • Niet kunnen staan terwijl er geen letsel is aan de poten.
 • Vleugels niet goed open kunnen houden, zonder dat er letsel aan de vleugels is.

Een smient met vogelgriep.

Wanneer NVWA bellen?

De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep en neemt bij besmetting maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In de volgende gevallen is het van groot belang om hen te bellen: 

 • Watervogels: bij drie of meer dode vogels. 
 • Overige vogels (geen watervogels): bij twintig of meer dode vogels.

Tref je deze (water)vogels dood aan? Bel dan naar het speciale meldnummer: 045 – 546 31 88 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Vogelgriep verspreidt zich razendsnel via trekvogels. Zij brengen het over op wilde vogels en zo komt het vervolgens ook bij pluimvee en hobbydierhouders terecht. 

Adviezen voor dierenambulances

Bij een uiterst besmettelijke ziekte zoals vogelgriep is het van essentieel belang dat iedereen die hiermee te maken krijgt ervoor zorgt dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Speciale aandachtspunten voor medewerkers van dierenambulances: 
 • Hanteer in het wild levende dieren alleen met onderzoekshandschoenen aan.
 • Was en desinfecteer na ieder dier de gebruikte materialen. 
 • Was en desinfecteer na ieder dier je handen.
 • Was je kleding direct na afloop van je dienst.
 • Wees alert op de hierboven genoemde symptomen. 
 • Wees alert op groepjes dode dieren. Dit kan duiden op vogelgriep. 

Adviezen voor hobbydierhouders en kinderboerderijen

Aangezien bij hobbydierhouders en kinderboerderijen een grote diversiteit bestaat in het type vogels dat zij houden, zijn voor hen speciale regels van toepassing. 
 • Bij een uitbraak van vogelgriep geldt een afschermplicht die geldt in heel Nederland.
  Dit betekent dat de dieren niet in contact mogen komen met wilde watervogels of hun uitwerpselen. 
 • Vermijd bezoek aan de vogels.
 • Het bijhouden van een bezoekersregister is verplicht.
 • Wedstrijden en tentoonstellingen met vogels zijn verboden
 • Meer informatie via de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 - 042 42 42.