Onze historie

Waar en hoe het begon

De winter van 1962-1963 was een strenge winter. Vanwege een gigantisch voedseltekort door de kou kwamen talloze vogels in de Zaanstreek in nood. Het plaatselijke asiel bood op dat moment onvoldoende opvangplek, vandaar dat het echtpaar Jan en Ann van Briemen besloot om een aantal vogels op te nemen in hun woonark.

De woonboot zou nog zestien jaar als vogelopvang fungeren voordat Jan en Ann in Krommenie verder zouden gaan als Stichting Vogelopvang Zaanstreek. Samen met vele vrijwilligers bleven zij zich bijna vijftig jaar lang met hart en ziel inzetten voor zieke en gewonde vogels.

Oprichters Ann en Jan van Briemen.

Een nieuwe start

Met het overlijden van Ann van Briemen in 2011 brak een tijd aan van herontdekken, opnieuw uitvinden en onderzoeken. Voor Jan was het beheer fysiek te zwaar om alleen op zich te nemen. Maria van Driel nam het bestuursstokje over, en een aantal vrijwilligers zette alles op alles om een nieuwe doorstart mogelijk te maken.
Dankzij de geweldige inspanningen van o.a. Nico Kaaijk Metaalbewerking en Ameco Metaalwerken werd de buitenruimte geheel kosteloos opgeknapt. Dankzij de inspanningen van wijkmanager Erik van Druenen ruimde de gemeente Zaanstad een deel van het erf op. Al gauw werd het vogelopvangcentrum nieuw leven ingeblazen.

Dankzij de belangeloze inzet van talloze vrijwilligers kan de wildopvang bestaan. (foto: Nico Kroon ©)

Wildopvang Krommenie

In 2018 werd de wildopvang officieel onderdeel van de Dierenbescherming. Samen met het bestuur is de opvang ontwikkeld tot een professionele organisatie, die niet alleen vogels maar inmiddels ook hazen en egels opvangt. Het hele team zet zich zonder uitzondering voor de volle 100% in voor de dieren. Af en toe is dit behoorlijk zwaar, maar boven alles: het allermooiste wat er is.