Huisvesting en verzorging

Bij de verzorging van konijnen en knaagdieren komt heel wat kijken. Bovendien stelt elke diersoort ander eisen aan de huisvesting en wijze waarop ze verzorgt dienen te worden. Denk hier goed over na voordat je een dier aanschaft!

De Dierenbescherming en het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) hebben richtlijnen opgesteld, over de verzorging en huisvesting van konijnen en knaagdieren. Hieronder kun je de richtlijnen per diersoort bekijken.Meisje kijkt naar konijnen in het Knaaghof

Net als bij de aanschaf van een hond of kat, moet je bij de aanschaf van een konijn of knaagdier goed bedenken wat de gevolgen voor jou en je gezin zijn. Ook konijnen en knaagdieren hebben dagelijkse verzorging, voeding en goede huisvesting nodig. Bedenk of het dier wel past in het gezin, of je tijd hebt voor de dagelijkse verzorging en of je geld over hebt voor de eventuele dierenartskosten.