Resocialisatie katten

Bij veel asielen komen er regelmatig verwilderde (of wilde) katten en kittens binnen. Deze dieren hebben meestal in hun hele leven nog weinig tot geen contact gehad met mensen en hebben vaak jaren voor zichzelf moeten zorgen. Bij de meeste opvangen worden ze na sterilisatie of castratie weer los gelaten op de vindplaats. 

Veel (ver)wilde(rde) katten komen binnen in verband met overlast in hun leefomgeving en dus is terugplaatsen geen optie. Dit is de reden waarom wij jaren geleden begonnen zijn met onze 'project'katten; het resocialiseren van deze dieren zodat ze weer plaatsbaar worden.

Kittens zijn het makkelijkste te resocialiseren, met geduld en tijd merk je meestal binnen korte tijd al vooruitgang. Bij een gastgezin gaat de resocialisatie vaak nog beter omdat er daar nog meer tijd in gestoken kan worden. 
Bij volwassen katten is het proces wisselend; afhankelijk van hoe verwilderd het dier is. We hebben een aantal kattenknuffelaars die zich vooral voor deze groep inzetten en meerdere keren per week komen om de dieren te laten wennen aan mensen.

Sjakie bij binnenkomst

Met z'n allen lukt voor ongeveer 90% van deze katten om ze weer plaatsbaar te maken in een gezinssituatie.
De overige 10% kun je weer opdelen in twee groepen: het ene deel kan wel geplaatst worden bij mensen maar heeft erg veel tijd nodig om te wennen en laten meestal maar 1 persoon dicht in de buurt.
De andere helft blijft mensen eng vinden. Voor deze katten zoeken we een geschikte plek bijvoorbeeld op een boerderij of bedrijf waar ze de rest van hun leven veilig kunnen wonen.


Sjakie vlak voor dat hij naar zijn nieuwe thuis ging.
We zijn heel erg blij met deze goede resultaten om dit soort katten in een normale situatie te herplaatsen. Wilt u één van onze 'project' katten een thuis bieden? Ze zijn te vinden op onze pagina asielkatten.