Over het woord "asiel"

Bij veel mensen roept het woord ASIEL een nare herinnering op. Dieren in kleine hokjes waar ze hun hele dag slijten; geen aandacht en als ze te lang zitten wacht de dood. Gelukkig is dat al jaren niet meer zo; we doen er alles aan om te zorgen dat de tijd die ze in onze opvang zitten zo leuk mogelijk te maken voor onze dieren. Een thuis voordat ze naar een eigen thuis gaan.

Onze katten proberen we zoveel mogelijk in groepen los te laten lopen. Alleen katten die het absoluut niet met andere katten kunnen vinden zitten in een hok. En natuurlijk zijn ook dieren die om een medische reden nog even in een verblijf moeten zitten. Die kattenkennel is vrij ruim en alles wat ze nodig hebben staat erin. De kattenbak; eet- en waterbakje, een kleedje om te slapen en natuurlijk een krapplank(paaltje) met speelgoed. De katten krijgen tussentijds genoeg knuffels en lekkers door de vrijwilligers en stagiaires.

Schuwe katten

Ook bange/verwilderde katten krijgen bij ons een nieuwe kans. We hebben speciale vrijwilligers die echt bezig zijn met het resocialiseren van deze groep om er zo voor te zorgen dat ze geplaatst kunnen worden in een huis. Met de grootste groep lukt dat. Voor de katten die wel verwilderd blijven zoeken we passende woonplek zoals een boerderij of bedrijf.


Wordt er nooit een dier ingeslapen?

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat dit in het kader van dierenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Heb je vragen hieromtrent, neem dan per e-mail contact met ons op. Vermeld daarbij in ieder geval de reden van je vraag en je naam- en adresgegevens.