Grote vangactie van 40 verwilderde katten

Afgelopen jaar is onze kattenvangster Patricia druk bezig geweest met een enorme vangactie van een groep verwilderde katten. Het ging om maar liefst veertig katten die aan de rand van een luxe villawijk in Nieuwkoop woonden. Om te voorkomen dat er nog meer katten bijkwamen moesten alle katten geneutraliseerd worden. Hiervoor moesten zij natuurlijk eerst met vangkooien gevangen worden. De vangactie is georganiseerd in samenwerking met de buurtbewoners.

Grote vangactie van 40 verwilderde katten

Flinke klus

Het vangen van veertig slimme katten die zich niet zomaar gewonnen geven, is een flinke klus. Daar was onze kattenvangster zich bewust van toen ze met deze grote vangactie begon. Het was dan ook zeker niet in één dag gebeurd. Vanwege de omvang van de vangactie moest dit in etappes gebeuren en nam de hele operatie bijna een maand tijd in beslag. Tussendoor werd de vangactie zelfs even gestaakt, omdat de laatste poes zich niet liet vangen en hoogzwanger bleek te zijn. Er werd een rustperiode ingelast, zodat de poes in haar vertrouwde omgeving en in alle rust kon bevallen. Na deze periode zijn de poes en haar kittens alsnog gevangen, zodat ze geholpen konden worden.

In goed overleg

Hoewel alle katten op dit adres echte buitenkatten waren, hadden zij wel een eigenaar. De katten leefden in en rondom zijn schuur. De eigenaar deed zijn best om alle katten goed te verzorgen, maar doordat ze niet geholpen waren, liep het aantal katten in korte tijd hoog op. Om de groei van de groep beheersbaar te krijgen, was de enige optie om de katten te neutraliseren. Maar om dat te bewerkstelligen moesten ze natuurlijk wel eerst gevangen worden. Het lukte de eigenaar niet om dit alleen voor elkaar te krijgen, waarop onze hulp werd ingeroepen. In goed overleg met de eigenaar en de buurbewoners is de vangactie gestart. Wij hebben ons ingezet om de katten te vangen, te vervoeren en op te vangen. De eigenaar heeft alle dierenartskosten betaald.

De juiste zorg

De katten zijn naar dierenopvangcentrum Gouda overgebracht waar ze de juiste zorg kregen. De dierenarts heeft elke kat stuk voor stuk nagekeken en geneutraliseerd. Hierbij bleek dat niet alle katten in even goede conditie verkeerden. Enkele kittens leden bij binnenkomst aan de niesziekte. Door de juiste behandeling en dankzij de goede zorgen van onze asielmedewerkers, zijn alle kittens er gelukkig weer bovenop gekomen. Na een liefdevolle opvang in onze gastgezinnen, hebben alle kittens inmiddels een nieuw thuis gevonden. Een aantal jonge katten zijn herplaatst. Voor hen zijn goede buitenplekken gevonden, waar ze zichzelf als muizenvangers nuttig maken. De volwassen katten zijn bij de eigenaar op zijn terrein teruggeplaatst waar hij zorg voor deze katten voortzetten.

Enkele kittens leden bij binnenkomst aan niesziekte. Gelukkig zijn alle kittens er weer bovenop gekomen!

Inzamelingsactie

Een groeiende groep verwilderde katten kan overlast veroorzaken voor de omwonenden. De buurtbewoners uit de villawijk in Nieuwkoop waren dan ook blij dat wij ons hebben ingezet om alle katten geneutraliseerd te krijgen. Als dank hiervoor hebben ze een inzamelingsactie gehouden en hierbij een mooi bedrag van maar liefst 300 euro opgehaald. Dit geld komt volledig ten goede aan de TNR-projecten van de Dierenbescherming. Hiervoor willen wij de buurbewoners hartelijk bedanken!

TNR projecten van de Dierenbescherming

De Dierenbescherming draagt op verschillende manier bij aan het helpen van katten die verwilderd zijn geraakt. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van de zogeheten ‘trap, neuter and return’- methode (TNR). De TNR-methode houdt in dat katten met speciale vangkooien gevangen worden (trap), zodat ze door een dierenarts nagekeken en geneutraliseerd kunnen worden (neuter). De verwilderde volwassen dieren gaan hierna weer terug naar hun vertrouwde omgeving (return). Kittens en eventuele tamme katten zonder eigenaar kunnen herplaatst worden. Meer informatie over wat wij doen om verwilderde katten te helpen vind je op onze speciale pagina over zwerfkatten.

Neutraliseren en chippen

Het neutraliseren van je kat is om verschillende redenen verstandig, maar door je kat te neutraliseren, help je bovenal het overschot aan katten in de asielen en het aantal zwerfkatten te verminderen. Ieder jaar belanden er vele katten in het asiel en vele daarvan vinden nooit meer hun huis terug. Eenmaal verwilderd kan een kat niet meer in een huiselijke situatie gehouden worden. Zorg dat je kat geen zwerfkat wordt en laat je kat neutraliseren. Laat je kat daarnaast ook chippen, zodat jullie weer herenigd kunnen worden als hij toch een keer de weg kwijt raakt.