Training

Dierenopvangcentrum Spijkenisse is een opvang voor honden en katten in Spijkenisse. Zeven dagen in de week zorgen wij voor alle dieren die bij ons binnenkomen alsof het onze eigen dieren zijn.

Onze dierverzorgers houden zich dagelijks bezig met het trainen van de dieren in onze opvang. Veel honden en katten zijn daardoor uit het asiel vertrokken, terwijl ze zich beter gedroegen dan bij binnenkomst. De dieren worden door de training beter plaatsbaar.

Training honden

Niet alle honden hebben training nodig die bij ons binnen komen, deze honden gaan wandelen en spelen met onze vrijwilligers. De honden die training nodig hebben worden, onder begeleiding van een hondengedragstherapeut, bij ons getraind door onze dierverzorgers. Een plan met bijbehorende doelen wordt opgesteld en de training wordt achteraf geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Soms gaat het alleen maar om het aanleren van basiscommando’s en bijvoorbeeld het trekken aan de lijn. Maar het kan ook variëren van niet alleen kunnen zijn tot voernijd tot niet met andere honden om kunnen gaan.

Training katten

In sommige gevallen hebben ook katten training nodig zodat de kat beter plaatsbaar is. We hebben nauw contact met een kattengedragstherapeut die ons hierbij ondersteunt. Een plan met bijbehorende doelen wordt opgesteld en de training wordt achteraf geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Jaxx

Begeleiding eigenaren

Het gebeurt uiteraard regelmatig dat er nog volop gewerkt wordt met een asielhond of asielkat en er al een baasje voor het dier gevonden wordt. In zo’n geval krijgen de nieuwe baasjes precies uitgelegd wat er al gedaan is en waar de baasjes verder mee aan de slag kunnen. Afhankelijk van de ernst van het probleem, of de ervarenheid van de baasjes, kan ervoor gekozen worden om eerst een aantal keer op het asiel begeleiding te bieden voordat de hond of de kat mee naar huis gaat. Op die manier kunnen de baasjes onder begeleiding leren wat ze op welk moment het beste kunnen doen. Zo gaan ze goed van start met hun nieuwe huisgenoot en dit voorkomt dat de honden teruggebracht worden naar het asiel.