Keurmerk Opvang voor Dierenbeschermingscentrum Limburg

Dierenbeschermingscentrum Limburg heeft het Keurmerk Opvang behaald.
Keurmerk Opvang voor Dierenbeschermingscentrum Limburg

Dit Keurmerk is in de plaats gekomen van de zogenaamde Erkenningsregeling van de Dierenbescherming en is niet van, of voor de dierenwelzijnsorganisatie alleen, maar voor alle instanties die de tijdelijke opvang van dieren verzorgen. De uitvoering ligt in handen van een onafhankelijke, certificerende instelling: Verin.


Eisen aan dierenopvang

Dierenbeschermingscentrum Limburg heeft, passend binnen de bedrijfsvoering, invulling gegeven aan voorschriften van het Keurmerk Opvang. Het opvangcentrum in Born voldoet aan de gestelde eisen en in de beoordeling van de aanvraag werden ook bijzondere kwaliteiten van het opvangcentrum zichtbaar. Zo blinkt het dierenbeschermingscentrum uit als het gaat om stressreductie bij asieldieren. Dit bereikt het team onder andere door te werken met kattenknuffelaars, de speelse inrichting van de verblijven (waar mogelijk) en de buitenruimte waar honden hun energie kwijt kunnen.

Beheerder Jessica en assistent-beheerder Olga namen het certificaat in ontvangst, in het bijzijn van het team.

Jessica Wetzler en Olga van Eyck, beheerder en assistent-beheerder van het Dierenbeschermingscentrum namen het certificaat in ontvangst. In een eerste reactie bedankte Jessica het team voor hun "geweldige inzet." Ook gaf zij aan dat "zonder dit team de hulp aan dieren niet op een dergelijk hoog niveau lag." Als bedankje voor het team werd genoten van een gezamenlijke lunch.

Betrouwbaar asiel

Mensen die op zoek zijn naar een dier uit een goed, betrouwbaar asiel kunnen in het vervolg dus letten op het Keurmerk. Ook voor gemeenten is dit interessant. Zij zijn namelijk in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren en besteden deze taak vaak uit aan een opvangcentrum. Bij een asiel met een Keurmerk weten ze dat er sprake is van een professionele bedrijfsvoering.