Over ons centrum

We bieden met het dierenbeschermingscentrum betere zorg aan hulpbehoevende dieren én we voorkomen dierenleed door preventie, educatie en voorlichting.

Over ons centrum

Unieke dierenopvang

Dierenbeschermingscentrum Limburg is gericht op gezelschapsdieren. Denk aan honden, katten, konijnen, knaagdieren en gedomesticeerde vogels. De wijze van opvang is niet te vergelijken met de situatie in andere dierenasielen. De op te vangen dieren worden gehuisvest in verschillende compartimenten. Dieren worden per soort in decentrale ruimtes opgevangen om eventuele hinder, zoals geluidsoverlast, te voorkomen. De ruimtes zijn op loopafstand en volgens een logische routing gesitueerd.

Binnen de opvang is er ruimte voor honden, daarvoor zijn 60 verblijven gebouwd en voor katten 48 verblijven. Er zijn verblijven voor dieren die alleen gehuisvest moeten worden, maar ook verblijven voor 2 of 3 dieren samen waardoor de capaciteit van de opvang zo flexibel mogelijk is. Daarnaast is er beperkt opvang voor konijnen, knaagdieren, vogels en een vooropvang voor klein wildlife. Wilde gewonde dieren worden na een korte vooropvang aan Natuurhulpcentrum Opglabbeek overgedragen.

Gebouw

Het gebouw bedraagt maximaal 3.000 bruto bouwmeters en beslaat maximaal 1/6 van het terrein. In het gebouw zijn een praktijkleercentrum, dierenopvang, dierenambulance, veterinaire kliniek, gedragscentrum voor dieren en kantoren ondergebracht.

Geen geluidsoverlast

Traditioneel is er in de omgeving van een asiel vaak wel te horen dat er honden gehuisvest zijn. Uniek aan het dierenbeschermingscentrum is dat daar in de architectuur uitgebreid aandacht is aan besteed. Zowel in het belang van de omgeving als van de dieren in het gebouw die in traditionele asielen vaak stress ervaren door het vele geluid. Wij vestigen ook andere functies in het gebouw en hebben er dus veel baat bij dat er geen geluidsoverlast zal zijn, zelfs niet binnen het complex. Bij de bouw van het centrum is dan ook gebruikgemaakt van geluiddempende materialen.

Innovatief ontwerp

Het centrum kent een hoogwaardig ontwerp dat is gebaseerd op functionaliteit, duurzaamheid en mensen en dieren die er verblijven Het wordt gekenmerkt door natuurlijke vormen en vormt een veilige haven voor dieren. Het inbedden in het landschap is een belangrijke eis die is meegegeven aan de architect. Het gebouw verbindt mens, dier en natuur.