Update moeder en gescheiden pups

Graag praten we jullie bij over de melding van de moederhond en haar vroegtijdig gescheiden pups.
Update moeder en gescheiden pups
Dinsdag zijn vijf van de zeven pups herenigd met de moederhond die op dat moment in Dierenbeschermingscentrum Limburg verbleef. De hereniging was mogelijk door de vele, concrete tips die bij ons zijn binnengekomen en door snel handelen van de dierenpolitie. We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan de hereniging; alle tipgevers, onze vrijwilligers die de afgelopen dagen extra uren hebben gedraaid om alle inkomende telefoontjes en e-mails te beantwoorden en vooral de dierenpolitie die heel snel en adequaat aan de slag is gegaan met binnenkomende tips. De dierenpolitie en justitie zijn nog volop bezig met deze melding.

Dinsdagmiddag zijn de pups en moederhond overgebracht naar een externe locatie waar zij de benodigde rust en zorg krijgen. Dit is de standaardprocedure in geval van een inbeslagname. De zorg voor de dieren en verdere afhandeling ligt bij justitie. Dat wil zeggen dat voor ons de melding is afgesloten.

Ons doel was het herenigen van moederhond met haar pups en we zijn blij dat in ieder geval vijf pups hun eerste, belangrijke levensweken met elkaar en met moederhond kunnen doorbrengen. Omdat de dieren nu onder de verantwoordelijkheid van justitie vallen, valt er voor ons niets meer te updaten daar wij geen zicht meer hebben op de situatie.

We wensen moeder en pups het allerbeste en een prachtig mooi leven toe!