Organisatie

Egelopvang Papendrecht is een wildopvang van de Dierenbescherming die zich specifiek richt op het opvangen en verzorgen van zieke egels. In 2013 werd de Egelopvang opgericht aan de Admiraal de Ruyterweg 1A in Papendrecht. Jaarlijks vangt de Egelopvang dankzij een toegewijd team zo'n 600 egels op. Dat geeft aan hoe belangrijk deze opvang is voor de egels uit regio Rotterdam, Drechtsteden en omstreken.

Verzorging van zieke egel

Doelstelling Egelopvang Papendrecht

Egelopvang Papendrecht heeft als doel beschermde inheemse egels tijdelijk op te vangen, (medisch) te verzorgen en uiteindelijk weer vrij te laten in de natuur. De egels die wij opvangen kunnen door ziekte of letsel niet zelfstandig leven in de natuur. Dit kunnen ook jonge egels zijn die geen moeder meer hebben en door ons grootgebracht moeten worden. Egelopvang Papendrecht is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.

Vervoer naar Egelopvang Papendrecht

Egels worden door dierenambulances, particulieren, politie, boswachters e.a. gebracht naar Egelopvang Papendrecht. Verzwakte en/of gewonde egels kunnen elke dag van de week tussen 09.00 en 17.00 worden gebracht door particulieren. Ook kan men via de meldkamer 0900 -112 0000 een melding maken van een egel in nood. Dan wordt de Dierenambulance erop uitgestuurd. Zo nodig brengen zij de egel naar de opvang. Lees hier tips over het zelf vervoeren van een egel naar onze opvang. 

Nachtopvang

Er is voor de avonden en de nachten een nachtopvang aanwezig bij de Egelopvang waar de Dierenambulance toegang tot heeft, ook na sluitingsuren. Zij laten de egel zo achter dat hij voorzien is van zijn basisbehoeftes tot de volgende ochtend.

Samenwerkingspartners