Green Deal Europese Unie kan positief uitpakken voor dierenwelzijn

De Dierenbescherming is blij dat de voorgestelde Europese Green Deal, die woensdag werd gepresenteerd, erkent dat er strengere normen nodig zijn voor het welzijn van landbouwhuisdieren. Ook de aandacht voor het verlies aan biodiversiteit en de bedreigingen voor in het wild levende dieren is positief te noemen. “Nu willen we echter graag specifieke informatie en ambitieuze voorstellen zien wat deze Deal daadwerkelijk gaat betekenen voor dieren, vooral voor landbouwhuisdieren in wrede, niet-duurzame systemen”, schrijft de koepel van Europese dierenbeschermingsorganisaties Eurogroup for Animals op haar site.
Green Deal Europese Unie kan positief uitpakken voor dierenwelzijn

De Green Deal werd woensdag in het Europees Parlement gepresenteerd door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans. De Nederlander wil vaart zetten achter de strijd tegen de klimaatverandering door een groene economie na te streven die geen Co2 meer uitstoot in 2050. Het algemene gevoel is dat de plannen behoorlijk ambitieus zijn, maar dat het nog maar de vraag is wat er van terechtkomt. Zo moeten de EU-lidstaten unaniem instemmen en is er nu al kritiek te horen vanuit Oost-Europese lidstaten.

‘Farm-to-Fork’-strategie

Al met al worden er in ieder geval een paar positieve dingen over dierenwelzijn en diergezondheid in het plan gezegd, hoewel er dus nog maar nauwelijks uitwerkingen van het plan zijn terug te vinden. Zo benadrukt de ‘Farm-to-Fork’-strategie van de Deal bijvoorbeeld heel duidelijk de waarde van circulaire landbouw. Hierbij wordt onder meer lokaal geproduceerd met hergebruik van afvalstromen. Wat ons betreft is het Nederlandse bedrijf Kipster een lichtend voorbeeld. Naast sluiten van de kringloop staat dierenwelzijn bij Kipster hoog in het vaandel en de eieren van het bedrijf liggen dan ook met drie sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming bij Lidl in de schappen.Een ‘quick scan’van de plannen leert verder dat wordt gesteld dat het noodzakelijk is dat we ons dieet veranderen. Een vermindering van vleesconsumptie is volgende de Green Deal goed voor milieu en gezondheid. Ook de noodzaak het antibioticagebruik terug te dringen wordt benoemd, net als de risico’s van zeer besmettelijke dierziekten. Gelukkig is er ook aandacht in de Deal voor de internationale handel; voorkomen moet immers worden dat importen van buiten de EU straks de strengere Europese dierenwelzijnsnormen gaan ondermijnen. Hier moeten volgens de Dierenbescherming dus goede handelsafspraken over worden gemaakt.

Exotische huisdieren

Wat de natuur betreft, stelt de Deal onder meer dat er een betere regulering van de handel in exotische huisdieren moet komen. Dit zou moeten gebeuren door middel van een positieflijst van te houden dieren, iets waar in Nederland al aan wordt gewerkt. Deze handel vormt niet alleen een bedreiging voor de gezondheid van EU-burgers, maar is ook een risico voor de biodiversiteit en het welzijn van dieren.In de komende maanden gaat de Europese Commissie met voorstellen komen om de ambities uit de Green Deal met regelgeving, subsidies en investeringen tot uitvoering te brengen. De Dierenbescherming en haar Europese koepel Eurogroup for Animals gaan dit kritisch volgen en van suggesties en commentaar voorzien.