Teken de petitie voor een Europese huisdierenlijst

Europese Unie, ontwikkel alstublieft een EU-Positieflijst en voorkom dat ongeschikte diersoorten in Europese huishoudens terechtkomen!

Teken de petitie voor een Europese huisdierenlijst

In veel Europese landen is het volstrekt legaal om bijvoorbeeld een slingeraap, baviaan, panter of poema als huisdier te hebben. De Europese Unie is een van de grootste wereldwijde afzetmarkten voor exotische diersoorten; er bevinden zich naar schatting miljoenen exotische dieren in Europese huishoudens.

De exotische dierenhandel is een booming business, die gepaard gaat met dierenleed en met risico’s voor mensen (ziekte-overdracht of lichamelijk letsel door contact met de dieren) en het milieu (afname van biodiversiteit).

Deze ongereguleerde handel in exotische dieren en de risico’s die hieraan verbonden zijn, stoppen niet aan de landsgrenzen. Dat betekent dat nationale regulering van de exotische dierenhandel middels de Positieflijst een belangrijke stap in de juiste richting is, maar dat de uiteindelijke oplossing op EU-niveau moet worden gezocht. Een EU-Positieflijst, die aangeeft welke diersoorten veilig en geschikt zijn om als huisdier te houden en alle andere diersoorten automatisch verbiedt, is het noodzakelijke sluitstuk om de exotische huisdierenhandel goed te reguleren.

Petitie

Stichting AAP en de Dierenbescherming hebben daarom een gezamenlijke petitie ingediend bij de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement, waarmee we de EU oproepen om deze EU-Positieflijst te ontwikkelen. De volledige petitie en de samenvatting daarvan kunt je op deze pagina lezen. Het Europees Parlement zal het verzoekschrift behandelen als deze minstens 2000 steunbetuigingen ontvangt. En daar hebben we jouw hulp bij nodig! Vind jij het ook onacceptabel dat miljoenen exotische dieren wegkwijnen in Europese huishoudens waar zij niet thuishoren? Maak jij je ook zorgen over de risico’s die de ongereguleerde exotische dierenhandel met zich meebrengt voor de gezondheid van dieren, mensen en het milieu? Teken dan nu onze petitie voor een EU-Positieflijst en help ons om dit onderwerp op de agenda van het Europees Parlement te krijgen.

De petitie moet via onderstaand stappenplan ondertekend worden op de website van het Europees Parlement. Dit kost zo’n 10-15 minuten van je tijd. Wij hopen dat je deze tijd voor de dieren vrij wilt maken, want jouw ondertekening kan voor hen het verschil betekenen tussen leven in het wild en leven in een kooi!

De petitie moet via onderstaand stappenplan ondertekend worden op de website van het Europees Parlement. Dit kost zo’n 10-15 minuten van je tijd. Wij hopen dat je deze tijd voor de dieren vrij wilt maken, want jouw ondertekening kan voor hen het verschil betekenen tussen leven in het wild en leven in een kooi!

Namens alle dieren, heel hartelijk dank!