24 uur dieren tellen: doe je mee?

Op zaterdag 20 juni organiseert Jaarrond Tuintelling, waar de Dierenbescherming een partner van is, een Bioblitz. Deelnemers aan deze dag ontdekken 24 uur lang zoveel mogelijk dieren en planten in eigen tuin. Deze Bioblitz wordt gehouden ter gelegenheid van het 5-jarige bestaan van dit citizen science project. Een Bioblitz is een intensieve inspanningen om zoveel mogelijk soorten dieren en planten te inventariseren. De inzet van vrijwillige tuintellers levert een belangrijke bijdrage aan onze kennis over de verspreiding van dieren en planten in onze leefomgeving.
24 uur dieren tellen: doe je mee?

Tips om te tellen

Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen aan de Bioblitz. Op de website www.tuintelling.nl/bioblitz staat hoe het precies werkt. Om deelnemers te helpen zoveel mogelijk planten en dieren te ontdekken, geven verschillende experts tips op het YouTube-kanaal van Jaarrond Tuintelling.

Over Jaarrond Tuintelling

In Nederland wordt veel natuuronderzoek gedaan. Tuinen vormen daarbij een onderbelicht gebied. Het is immers privébezit en daarmee lastig toegankelijk voor onderzoekers. Alle Nederlandse tuinen bij elkaar bestrijken een gebied van elf keer de Oostvaardersplassen. Op basis van de data van de Jaarrond Tuintelling is de achteruitgang van merels door het usutu-virus bijvoorbeeld als eerste gesignaleerd.

Tel mee en help dieren

De gegevens die de ruim 20.000 deelnemers aan Jaarrond Tuintelling verzamelen, leveren veel kennis op over de verspreiding van tuinvlinders, -vogels, - zoogdieren en andere soorten. Deze informatie is belangrijk voor de bescherming ervan. We roepen daarom wederom iedereen met een achtertuin of balkon op om mee te tellen. Daar help je dieren mee!

De Bioblitz wordt georganiseerd door natuurorganisaties EIS, Floron, Ravon, Vlinderstichting, Sovon, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland.