25 herdershonden in beslag genomen

Inspecteurs van onze Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming namen afgelopen week samen met de politie 25 herdershonden in beslag, in Zeeland. De hondenhokken waren zwaar vervuild en een aantal van de honden kampte met gezondheidsproblemen.
25 herdershonden in beslag genomen
Onze inspectiedienst heeft samen met de politie 25 herdershonden in beslag genomen.

Vervuilde hokken

De eigenaar fokte voorheen herdershonden, maar hield de honden die hij niet kwijt kon. Met het verstrijken van de tijd hield hij steeds meer honden over waarvoor hij provisorisch houten hokken in elkaar knutselde. Het hout is slecht schoon te houden en de hokken vervuilden. Ook aan ventilatie en frisse lucht ontbrak het in de hondenverblijven.

Gezondheid honden

Een deel van de honden is min of meer ‘gezond’. Enkele honden vertonen echter wel gezondheidsproblemen of hebben last van het zogeheten ‘kennelsyndroom’. Dit is de benaming voor honden die slecht gesocialiseerd zijn en die overal bang op reageren. Ze hebben als pup te weinig prikkels gehad en kunnen daarom slecht omgaan met de buitenwereld.

Waarschuwing

Al eerder kreeg de eigenaar een waarschuwing. Omdat onze inspecteurs en de politie de dierenverblijven in deze slechte staat aantroffen, werd via de Officier van Justitie besloten de honden in beslag te nemen. De honden krijgen de zorg die ze nodig hebben. De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen de eigenaar. De rechter besluit wat er met de eigenaar en de honden gaat gebeuren.

De rechter besluit wat er met de eigenaar en de honden zal gebeuren.