36.000 dieren geruimd door uitbraak vogelgriep

Dit jaar was niet eerder sprake van een vogelgriepuitbraak bij een pluimveebedrijf. Helaas ging het gisteren dan toch mis en zorgde hoogpathogene vogelgriep (HPAI) er in Gelderland voor dat zo’n 36.000 vleeskuikenouderdieren moeten worden geruimd. Hopelijk blijft dit vreselijke lot de dieren van negen andere pluimveebedrijven bespaard. Alle bedrijven in een straal van 3 kilometer moeten namelijk worden getest, en is de uitslag positief dan worden ook deze dieren gedood. De Dierenbescherming pleit voor structurele oplossingen.
36.000 dieren geruimd door uitbraak vogelgriep

Waar gaat het mis?

Wilde watervogels kunnen drager zijn van het vogelgriepvirus, en in het vogeltrekseizoen kunnen ze dit meenemen naar Nederland, en daar het virus overdragen op andere vogels zoals kippen. Vorige week kondigde minister Schouten een ophokplicht voor al het commercieel gehouden pluimvee af. Dit gebeurde op basis van een risico-inschatting van een deskundigengroep, die naar aanleiding van de vondst van twee besmette knobbelzwanen oordeelden dat het risico op een vogelgriepuitbraak hoog was. Daarom is het belangrijk dat overheid en bedrijven maatregelen nemen om pluimvee zo goed mogelijk te beschermen.

Structurele oplossingen

Maatregelen die al genomen worden, zijn strengere hygiënemaatregelen op pluimveebedrijven en een vervoersverbod in een straal van 10 km rondom het besmette bedrijf. Maar er is meer nodig. Als lid van de werkgroep Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep pleit de Dierenbescherming voor een scala aan maatregelen om het risico drastisch te verlagen. De minister heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er aan de actiepunten uit het rapport wordt gewerkt. Wij vinden dat het sneller kan en nog steviger ingezet kan worden op de volgende structurele oplossingen:

  • Het ontwikkelen van vaccins tegen vogelgriep;
  • Meer beplanting in buitenuitlopen van pluimvee zodat die minder aantrekkelijk zijn voor watervogels die vaak de griep overbrengen;
  • Pluimveebedrijven weghalen uit en niet vestigen in gebieden met veel watervogels;
  • Grote concentraties van pluimveebedrijven afbouwen, en stallen en koppels verkleinen om het aantal vogelgriepslachtoffers te verminderen.

Afschermplicht voor hobbyvogels

Naast de ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven die sinds vorige week geldt, is er nu ook een afschermplicht voor vogels in dierentuinen, kinderboerderijen en vogels die door particulieren worden gehouden. Deze kunnen bijvoorbeeld in een volière of ren worden gehouden, zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Ook is er een verbod ingesteld op tentoonstellingen en evenementen met vogels.