Aanbevelingen voor veiliger (online)huisdierenhandel

'De vaak illegale online handel in honden, katten en andere huisdieren is een probleem met meerdere gezichten en is grensoverstijgend. Naast dierenwelzijn, brengt het de gezondheid van dier en mens in gevaar, ondermijnt het de bescherming van consumenten en verstoort het de markt'. Dit staat te lezen in de samenvatting en conclusie van het rapport ‘The Illegal Pet Trade: Game Over’. Het rapport bevat aanbevelingen om de huisdierenhandel veiliger te maken. Het behandelt onderwerpen als traceerbaarheid van dieren, online platformen en de rol van de consument, maar ook georganiseerde misdaad en belastingontduiking. De aanbevelingen bieden handvatten voor zowel Europa in z'n geheel als voor de individuele lidstaten.
Aanbevelingen voor veiliger (online)huisdierenhandel

The Illegal Pet Trade: Game Over’ beschrijft de huidige tekortkomingen bij het toezicht op de online dierenhandel en draagt hiervoor oplossingen aan, aan de hand van succesvolle voorbeelden om dieren, consumenten en uiteindelijk de belastingbetaler beter te beschermen. Ook geeft het rapport handvatten om deze oplossingen in heel Europa in te voeren.

Belangrijke voorbeelden van aanbevelingen voor de lidstaten

  • Stel registratie van huisdieren verplicht en zorg voor vastlegging in veilige en moderne databases.
  • Kies voor een registratiesysteem waarmee het individuele dier zijn hele leven lang gevolgd kan worden.
  • Zet in op het veranderen van het koopgedrag van consumenten. Zonder ondoordachte aankopen, geen foute handel.
  • Stimuleer dat alleen geregistreerde en gecontroleerde aanbieders van dieren kunnen handelen via betrouwbare online platformen.


Dit unieke rapport, het resultaat van een workshop met honderd experts uit heel Europa, is verplicht zomervakantieleesvoer voor iedere beleidsmaker en andere belanghebbende die de huisdierenhandel in Europa veiliger wil maken.

Rapport overhandigd

Het rapport ‘The Illegal Pet Trade: Game Over’ is gisteren, 22 juni, door Reineke Hameleers, directeur Eurogroup for Animals, overhandigd aan Stella Kyriakides, EU-Commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid.

EU-commissaris Kyriakides nam het rapport tijdens een online meeting in ontvangst en beloofde het nog voor de zomervakantie te lezen.

Belang van samenwerking in Europa

De Dierenbescherming zet zich binnen Nederland in om illegale, malafide en foute handel in dieren tegen te gaan, maar veel problemen beginnen al in andere landen. Denk bijvoordeeld aan de verschrikkelijke 'puppy farms' in Oost-Europese landen. Het is dan ook belangrijk dat er in heel Europa maatregelen worden genomen. Daarom werken we samen met andere dierenwelzijnsorganisaties in Eurogroup for Animals aan beter dierenwelzijn in Europa. Bij de totstandkoming van dit rapport speelde Nederland als voorzitter van de nauw betrokken 'EU-subgroup animal welfare and pets' een belangrijke rol. Daar zijn we trots op.