Advies omgang huisdieren ongewijzigd

Let op: we benadrukken nogmaals dat de kans klein is dat een huisdier besmet raakt. Er zijn nog altijd geen aanwijzingen dat huisdieren mensen besmetten.
Advies omgang huisdieren ongewijzigd

Antistoffen gevonden bij een hond en drie katten

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schouten bekendgemaakt dat er antistoffen tegen SARS-CoV-2 zijn gevonden bij één hond en drie katten in Nederland. Dat betekent dat de dieren het nieuwe coronavirus hebben gehad. Het virus zelf is niet bij de dieren aangetroffen.

De eigenaar van de hond is COVID-19-patiënt. De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april j. geëuthanaseerd vanwege verergering van de klachten. Het is niet bekend of de ademhalingsproblemen van de hond het gevolg waren van een infectie met SARS-CoV-2 of ten gevolge van ander lijden. De vondst van een met COVID-19 geïnfecteerde hond is voor Nederland nieuw, maar de bevinding dat honden besmet kunnen worden is dat niet. Eerder werden in Hongkong twee honden positief getest.

De katten waren aanwezig op een nertsenbedrijf waar eerder al besmettingen bij nertsen waren gevonden. Naar aanleiding van de besmettingen bij nertsen is een onderzoek op het bedrijf gestart. In het kader van dat onderzoek zijn 11 boerderijkatten op het bedrijf getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen gevonden. Het is niet vast te stellen hoe de katten de infectie hebben opgelopen. Op het bedrijf werkten personen met verschijnselen van COVID-19. Ook waren nertsen op het bedrijf besmet met het virus.

Adviezen voor de omgang met huisdieren

De adviezen voor de omgang met huisdieren blijven ongewijzigd. Als je zelf ziek bent of verschijnselen hebt, en je huisdier is ziek, kan het huisdier het beste binnen blijven. Honden kunnen dan kort uitgelaten worden door een andere persoon dan de patiënt. De kans dat huisdieren besmet raken met het virus is klein. Desondanks is het verstandig om bij COVID-19-klachten intensief contact met huisdieren te vermijden (niet knuffelen of laten likken). Laat de verzorging van huisdieren dan bij voorkeur over aan mensen zonder klachten, die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) in acht nemen. Het algehele advies blijft staan om wanneer het dier ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten heeft, telefonisch contact op te nemen met de dierenarts. Om een goed beeld te krijgen van COVID-19-verdenkingen bij dieren en testuitslagen bij dieren worden dierenartsen en laboratoria gevraagd om positieve testuitslagen en verdenkingen bij de NVWA te melden.