Advies voor verantwoorde fok hond en kat op Europees niveau

We willen allemaal een gezond en sociaal huisdier en een goede start van het leven voor deze dieren is daarbij cruciaal. In de praktijk gaat dat helaas niet altijd goed met ernstige gevolgen voor dier en de (toekomstige) eigenaar. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar in veel Europese landen en daarom is het goed dat er op 3 november adviezen (richtsnoeren) voor een verantwoorde fok van de populairste huisdieren, kat en hond, zijn aangenomen op Europees niveau. Deze adviezen kunnen als basis dienen voor verbeteringen aan en harmonisatie van bestaande nationale wetten. Verder zijn ze een belangrijk hulpmiddel voor fokkers, toezichthouders en potentiële kopers die, net als wij, het beste met de dieren voor hebben.
Advies voor verantwoorde fok hond en kat op Europees niveau

Katten en honden worden helaas vaak gekocht zonder dat er wordt stilgestaan bij de manier waarop ze zijn gefokt. Dit, in combinatie met de grote vraag, werkt malafide handel en onverantwoorde fokpraktijken in de hand. Het document, The Responsible Breeding Guidelines for Cats and Dogs, bestaat uit een uitgebreide lijst met adviezen van internationale experts die duidelijk maken wat er nodig is om op een verantwoorde manier onze favoriete huisdieren te fokken. Het welzijn van de dieren is daarbij het uitgangspunt.

Katten en honden worden helaas vaak gekocht zonder dat er wordt stilgestaan bij de manier waarop ze zijn gefokt.

Voorbeelden van adviezen uit de lijst

  • Een fokker mag alleen pups verkopen die hij/zij zelf heeft gefokt en alleen aan particuliere eigenaren en niet aan een handelaar (derden) verkopen;
  • Fokkers moeten formeel kunnen aantonen dat ze onder meer voldoende kennis hebben van zaken als hondenwelzijn, gedrag en rasproblematiek;
  • Bij grotere aantallen honden moeten er elke dag voldoende professionele verzorgers aanwezig zijn (minimaal 1 verzorger op 10 volwassen honden, liefst meer);
  • Een fokker werkt met een vastgelegd plan voor socialisatie richting mensen, andere dieren en gewenning aan de omgeving waar dieren in terecht gaan komen;
  • Met gepensioneerde ouderdieren mag niet verder worden gefokt. Dit wordt geregeld via door castratie, of een aparte registratie als dat moet van een rasvereniging.

Voor fokker, toezichthouder en koper

De adviezen zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie en worden de komende tijd doorvertaald naar gebruikersvriendelijke documenten gericht op specifieke gebruikers. Fokkers kunnen de lijst gebruiken om hun werkwijze te toetsen en voorbeelden van goede praktijken over te nemen. Voor toezichthouders kunnen de adviezen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van eisen voor het verkrijgen van een fokvergunning. Als potentiële koper kun je de lijst gebruiken bij het selecteren van een goede fokker.

Fokkers kunnen de lijst gebruiken om hun werkwijze te toetsen en voorbeelden van goede praktijken over te nemen.

Europese werkgroep

De adviezen zijn opgesteld door een Europese werkgroep (EU Animal Welfare Platform) voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van huisdieren in de handel. De groep is een initiatief van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en bestaat naast vertegenwoordigers uit negen lidstaten en experts, onder andere uit leden van Eurogroup for Animals waar ook de Dierenbescherming lid van is. Het aannemen van The Responsible Breeding Guidelines for Cats and Dogs is een duidelijke indicatie dat de lobby voor meer aandacht voor dieren en hun welzijn in Europa, haar vruchten begint af te werpen.