Als een vis in het water

Willem Wannyn is als districtsinspecteur werkzaam in de regio Overijssel. Hij treedt er dagelijks op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

De inspecteurs

Door: De inspecteurs Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Als een vis in het water

Willem: “In het veld voel ik me als een vis in het water. Bijzondere herinneringen bewaar ik aan de onderzoeken die we tot 2002 deden naar internationale veetransporten. Vermomd als vrachtwagenchauffeurs hingen we dagenlang rond bij de grensovergangen van Slovenië en Italië om de conditie van paarden tijdens transport te controleren. De dieren moesten volgens de regels bij binnenkomst uit de wagen worden gehaald, eten en drinken krijgen, worden gezien door een dierenarts van de Europese Unie, om na een rustperiode verder te reizen. De trieste waarheid was dat we paarden troffen met gebroken benen, sommige met staarten vastgebonden aan de tralies of gevallen tijdens het transport en vertrapt door soortgenoten. Al die misstanden hebben we heimelijk gefilmd. Het zwartboek van onze bevindingen overhandigden we aan het Europese Parlement. Ook hebben we de beelden aangeboden aan het programma Brandpunt van de KRO. De reportage die ze naar aanleiding daarvan uitzonden, leidde tot een golf van verontwaardig. Wat dat betreft waren we pioniers en mede door onze inzet is er op dat gebied veel veranderd.”

Incasseringsvermogen

“Makkelijk wordt dit werk natuurlijk nooit en als inspecteur moet je beschikken over een groot incasseringsvermogen. Een zaak die veel indruk op me heeft gemaakt, is die van een Zeeuws trekpaard dat we dood aantroffen in een wei. De eigenaar had er zogenaamd niet aan gedacht om ‘m te ontwormen, wat had geleid tot zo’n ernstige bloedarmoede en orgaanschade, dat het paard was overleden. Maar het ergste was nog wel dat we bij een reconstructie tot de ontdekking kwamen dat het dier zijn doodsstrijd al twee dagen eerder was begonnen aan de andere kant van het weiland. En dat de eigenaar ‘m na opmerkingen van voorbijgangers met een tractor naar de plek had getrokken waar wij ‘m dood vonden.”

Help ons redden

Jaarlijks redden onze 17 inspecteurs 30.000 dieren. Ze doen dit met veel liefde, maar de kosten voor het werk zijn hoog: ruim 2 miljoen euro per jaar. Vanuit de overheid komt een ruime toelage, maar dat bedrag is niet kostendekkend. De overige kosten neemt de Dierenbescherming voor haar eigen rekening. Dat doen we graag, maar we kunnen niet zonder jouw steun.