Ballonoplatingen slecht voor dieren

De gemeente Amsterdam moet het oplaten van ballonnen verbieden. Dat is de strekking van het manifest dat de Partij voor de Dieren vandaag overhandigt aan de Amsterdamse milieuwethouder. De Dierenbescherming ondersteunt dit manifest, want ballonnenresten zorgen voor veel slachtoffers onder dieren.

Dieren zien het verschil niet tussen ballonnen en natuurlijke voedselbronnen, waardoor de resten in de dierenmagen terechtkomen. De wethouder geeft aan een aantal maatregelen te nemen. Dierenbescherming en PvdD vinden dit een goede eerste stap, maar pleiten voor een algeheel verbod op het oplaten van ballonnen.

Dierenslachtoffers

Afval in het milieu, waaronder ballonnen, vormt een grote bedreiging voor dieren in het wild. Onderzoek toont aan dat 95% van alle dood gevonden stormvogels plastic in hun magen heeft. De lintjes die aan ballonnen vast worden gemaakt, vormen een gevaar op zich voor dieren. De lintjes kunnen vast komen te zitten om de snavel of bek of om de nek van nieuwsgierige dieren die daarna een akelige dood sterven wanneer ze groter groeien. Door ballonnen niet meer in het milieu los te laten en daarnaast zorgvuldiger om te gaan met het opruimen van ons afval kan veel dierenleed voorkomen worden.

Sommige ballonfabrikanten beweren dat biologisch afbreekbare ballonnen uit elkaar spatten en in vele kleine stukjes neerkomen op de aarde. Echter, het probleem met deze ballonnen is dat vertering van de resten zo lang duurt, dat een dier alsnog de ballon kan opeten en er in kan stikken.

Goede eerste stap

De Amsterdamse wethouder heeft al aangegeven geen ballonnen meer op te laten bij evenementen die door de gemeente (mede) worden georganiseerd en dat er bij het verlenen van evenementenvergunningen wordt opgenomen dat het niet is toegestaan om tijdens het evenement ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken. Ook gaat de gemeente burgers en bedrijven informeren dat het oplaten van ballonnen afval en dierenleed veroorzaakt.

De Partij voor de Dieren Amsterdam en Dierenbescherming zien de reactie van de wethouder als een goede eerste stap. Maar ons doel is dat er geen ballonnen meer worden opgelaten. Want ook op allerlei andere gelegenheden worden ballonnen opgelaten, zoals bij bruiloften, feestjes, (stille) tochten, demonstraties en bedrijfsopeningen. Eind 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten gevraagd wordt om het loslaten van ballonnen te ontmoedigen. Een aantal gemeenten heeft dit ook opgevolgd en stappen genomen. Dat is een goed begin: op naar een totaal verbod voor heel Nederland.

Wat kun jij doen?

Een feest moet een feest kunnen zijn, inclusief prachtige ballonnen. Die kun je overal gezellig ophangen en dan kun je er voor de volle duur van het feest van genieten. Na afloop ruim je ze op en gooi je ze in de vuilnisbak. Zo voorkom je veel zwerfvuil en dierenleed!