Belangrijke stap richting stoppen illegale huisdierhandel gezet

Om illegale handel in huisdieren te stoppen is het onder andere noodzakelijk dat er voor heel Europa uniforme regels komen voor het registreren en identificeren van huisdieren. Dit vindt niet alleen de Dierenbescherming, maar zes landen waaronder Nederland, roepen de Europese Unie nu op om hier serieus werk van te maken. De landen pleiten in een gezamenlijke verklaring voor een aparte werkgroep die zich over dit onderwerp gaat buigen. De verwachting is dat deze groep op 10 november officieel van start kan gaan.
Belangrijke stap richting stoppen illegale huisdierhandel gezet

Het is inmiddels een klein jaar geleden sinds onze petitie tegen de foute hondenhandel. Wij vonden dat onze overheid prima lering kon trekken uit effectieve wet- en regelgeving in België en Frankrijk. Deze oproep tot actie is goed aangekomen. Niet alleen wordt de mogelijkheid tot het invoeren van een Witte Lijst (zoals in België) onderzocht. Er wordt nu ook op Europees niveau een belangrijke stap gemaakt. Via het Europees Dierenwelzijnsplatform roepen zes landen de Europese Unie op om de illegale huisdierenhandel te stoppen.

Het is inmiddels een klein jaar geleden sinds onze petitie tegen de foute hondenhandel.

Gezamenlijke verklaring

De ‘gezamenlijke verklaring’, zoals de oproep officieel in het Nederlands wordt genoemd, haakt in op een resolutie van het Europees Parlement. Daarin stuurt het Parlement aan op het stoppen van de groeiende illegale huisdierenhandel. Deze resolutie is er gekomen door middel van een succesvolle campagne van Eurogroup for Animals, waar de Dierenbescherming een belangrijk onderdeel van is. In de verklaring staat dat er een aparte werkgroep moet komen die zich buigt over uniforme registratie en identificatie van huisdieren. Op deze manier wordt het duidelijk van wie het dier is, van wie het dier ooit was, wat zijn gezondheidsstatus is, en waar en wanneer het dier geboren is. Het is de verwachting dat 10 november aanstaande, bij de tweede officiële bijeenkomst van het Europees Dierenwelzijnsplatform, deze groep een officiële status krijgt.

Europees Dierenwelzijnsplatform

Een ‘oproep’ of ‘verklaring’ klinkt misschien niet heel daadkrachtig. In de Europese politiek is dit de weg om tot duurzame verandering te komen. De Dierenbescherming werkt – in nauwe samenwerking met Eurogroup for Animals – al jaren aan het agenderen van dit onderwerp en nu lijkt het zijn vruchten te gaan afwerpen. Het Europees Dierenwelzijnsplatform, waar 75 specialisten op het gebied van dierenwelzijn samenkomen, is met instemming van de Europese Commissie gevormd. Het zijn België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zweden die als koplopers op het gebied van dierenwelzijn dit initiatief hebben genomen. Enkel via oproepen vanuit een dergelijk platform als deze, is het mogelijk om dierenwelzijnsonderwerpen die niet direct impact hebben op de volksgezondheid te agenderen. En dat lijkt nu gelukt.