Beleidsmanager Dierenbescherming vice-voorzitter Eurogroup for Animals

Onze beleidsmanager Gemma Willemsen is vorige maand benoemd tot vice-voorzitter van Eurogroup for Animals, de belangrijkste koepelorganisatie voor Europese dierenbeschermingsorganisaties in Brussel. Ze blijft daarnaast haar managementtaken voor de Dierenbescherming uitvoeren.
Beleidsmanager Dierenbescherming vice-voorzitter Eurogroup for Animals

Wat doet Eurogroup for Animals?

Eurogroup for Animals vormt al meer dan dertig jaar de communicatieve schakel tussen dierenwelzijnsorganisaties in Europa en de politiek en overheid. Eurogroup lobbyt voor goede dierenwelzijnswetgeving en richt zich daarbij vooral op het beïnvloeden van de Europese instituties.

Bij Eurogroup for Animals zijn ruim 70 dierenbeschermingsorganisaties uit praktisch alle EU-lidstaten aangesloten. De organisatie biedt expertise en advies aan Europarlementariërs, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Eurogroup coördineert de lobby en campagnes op Europees niveau en wil zo meer invloed voor initiatieven uit lidstaten realiseren. De Nederlandse Dierenbescherming is lid vanaf het prilste begin.

De Dierenbescherming en Europees lobbywerk

“De Dierenbescherming intensiveert haar bijdrage aan het gezamenlijke Europese lobbywerk door mij hiervoor te hebben voorgedragen”, aldus Willemsen. “Het is een eer om de vice-president te mogen zijn, omdat het me de kans geeft bij te dragen aan het werkelijk realiseren van meer vanzelfsprekende diervriendelijkheid in de Europese wetgeving. De komende jaren zijn daarvoor onder de nieuwe Green Deal en Farm-to-Fork strategie veel mogelijkheden.” Willemsen en haar medebestuursleden gaan zich vooral bezighouden met het vaststellen van strategie en het toezien op het deskundig uitvoeren daarvan.