Beperken van de ganzenpopulatie in Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft de hulp ingeroepen van de Dierenbescherming om te kijken naar een diervriendelijke manier om het probleem van de huidige 'ganzenoverlast' van onder andere de Canadese gans in een aantal wijken aan te pakken.
Beperken van de ganzenpopulatie in Amersfoort

Diervriendelijk nestbeheer

Hiervoor is een pilot gestart die gefinancierd wordt door Faunabeheereenheid Utrecht. Naast dat men overlast ervaart in de stad, veroorzaken ganzen ook schade aan gewassen in het buitengebied. Om dit te beperken wordt er geprobeerd om het aantal ganzen in de provincie Utrecht terug te brengen. Nestbeheer is één van de diervriendelijkere manieren om dit te doen.

Eerder werden er al succesvolle pilots uitgevoerd in onder andere Rijswijk, door daar de ganzeneieren in te smeren met maiskiemolie. In de provincie Utrecht is hiervoor geen ontheffing en daarom is hier gekozen om een pilot te starten met het prikken van de ganzeneieren. Hiervoor werkt de Faunabeheereenheid Utrecht samen met de Dierenbescherming die ecoloog Peter van Poelgeest inschakelden om deze pilot uit te voeren.

Ganzennest in Vathorst Bronpark

Eieren prikken

Peter van Poelgeest gaat om de 14 dagen de nesten langs op de drie locaties in Amersfoort: Nieuwland park, Vathorst en Kattenbroek. Iedere keer worden de eieren geprikt en gemerkt, zodat goed inzichtelijk is of er weer nieuwe eieren zijn bijgekomen.
Met een scherpe naald van 6 cm lang prikt hij een klein gaatje in het breedste gedeelte van het ei. Hierdoor stopt de embryonale groei en zal het niet uitkomen. De gans zal nog wel op het nest gaan broeden maar er komen geen jonge ganzen. Uiteindelijk worden alle eieren ook verwijderd. De ganzenpopulatie wordt op deze manier op een diervriendelijkere manier ingeperkt.

Moedergans in Nieuwland Waterpark

Succesvolle pilot

De gemeente Amersfoort heeft al wel laten weten dat als deze diervriendelijkere pilot succesvol is, ze er zeker ook de komende jaren mee door zal gaan. Want om een structurele daling van de aanwas van ganzen te bewerkstelligen zal men ook het komende jaar de nesten moeten bewerken. Het resultaat van deze derde ronde was in elk geval veelbelovend: 16 nesten op de 3 locaties met 83 eieren, ofwel dit broedseizoen geen extra aanwas van 83 ganzen.