Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is maanden gewerkt aan een innovatief en effectief camerasysteem. Dit systeem heeft de Dierenbescherming samen met Deloitte, Eyes On Animals en Vion ontwikkeld en geïmplementeerd. Met slimme software worden automatisch beelden van potentiële dierenwelzijnsproblemen identificeert, gelabeld en in een dashboard aangeboden aan de dierenwelzijnsfunctionarissen van het slachthuis. Die kan vervolgens actie ondernemen. Een grote stap voorwaarts in het voorkomen van dierenleed.

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Oplossing voor ongewenste situatie

In grote slachthuizen in Nederland wordt al langere tijd gebruik gemaakt van traditioneel cameratoezicht. Hierbij worden elke dag honderden uren aan videobeelden opgenomen. Het is alleen vrijwel onbegonnen werk om al die camerabeelden te bekijken en te analyseren. In de praktijk wordt daarom maar een willekeurige en beperkte selectie hiervan bekeken. Gevolg: de meeste videobeelden en daarmee mogelijke welzijnsproblemen bij dieren, blijven ongezien. Een ongewenste situatie, vindt de Dierenbescherming, en gelukkig komt hier door nieuwe technieken nu verandering in.

Werking innovatief cameratoezicht

Bij innovatief cameratoezicht wordt videosoftware gebruikt met kunstmatige intelligentie om te monitoren hoe de dieren worden behandeld. Het detecteert de bewegingen van de dieren, bewegingen van mensen en het gebruik van voorwerpen. De bewegingen en onderlinge interacties worden geanalyseerd om potentiële dierenwelzijnsissues te identificeren, bijvoorbeeld een dier dat achterblijft en mogelijk gewond is. Of dat dieren in een groep op één plek stil blijven staan waar mogelijk een bottleneck is en dieren in de stress kunnen raken. Dit soort fragmenten worden door de software automatisch geselecteerd, waarna ze in een dashboard kunnen worden beoordeeld. Hierop kan actie worden ondernomen waardoor continue aan verbeteringen wordt gewerkt.

Uitrolsysteem intelligent cameratoezicht

Om te beginnen is er een softwareprogramma gemaakt voor kunstmatig-intelligenttoezicht op het uitladen van varkens in het slachthuis. Nadat dit systeem voldoende beproefd was, heeft Vion dit systeem eind 2020 in alle drie zijn varkensslachthuizen in Nederland (te weten in Apeldoorn, Boxtel en Groenlo) ingevoerd. Inmiddels wordt door genoemde partijen verder gewerkt aan software voor het monitoren van wat er met de varkens gebeurt op andere momenten in het slachthuis. En ook voor het rundveeslachthuis van Vion in Tilburg wordt intelligent cameratoezicht ontwikkeld. Vion gaat het intelligente cameratoezicht in al zijn slachthuizen in Nederland en Duitsland invoeren.

De Dierenbescherming gaat deze verbeterde vorm van cameratoezicht natuurlijk ook in de criteria voor het Beter Leven keurmerk opnemen.

In deze animatie wordt nog eens uitgelegd hoe het systeem werkt.