Bomen planten: win-win voor klimaat en dieren

Wat de Dierenbescherming betreft is een goede oplossing voor een dierenwelzijnsvraagstuk realistisch en praktisch toepasbaar. Die oplossingen vinden is vaak een ingewikkelde uitdaging. Heel soms komt zo’n antwoord op een dierenwelzijnsvraagstuk echter vanuit onverwachte hoek zomaar op je pad.
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Bomen planten: win-win voor klimaat en dieren

Klimaattop

Bij de koffieautomaat sprak ik met een collega over een artikel over de klimaattop in Rotterdam, die gisteren plaatsvond. Daarin wordt geschreven dat in Nederland honderdduizend hectare nieuw bos moet worden aangeplant, om er onder andere voor te zorgen dat opwarming wordt tegengegaan. Let wel, we hebben het hier over een gebied met bomen dat groter is dan de Veluwe (91.200 hectare).

Dat is groot. Heel groot. En daarmee onmogelijk, zo was in ieder geval mijn initiële gedachte. Mijn collega koppelde de bomen echter ook direct aan een dierenwelzijnsvraagstuk waar wij als Dierenbescherming al jarenlang mee bezig zijn, namelijk (natuurlijke) beschutting voor paarden, koeien en kippen. Die staan vaak buiten in weer en wind, of juist in de volle zon. Zouden we die bomen niet kunnen planten op de grond waar we deze dieren weiden, zodat het mes aan twee kanten snijdt?

Weidegrond beter benutten

In eerste instantie vroeg ik mij af of het aantal hectare weidegrond wel toereikend is, want een oppervlakte groter dan de Veluwe voelt namelijk immens. In ieder geval voor de meeste mensen in ons kikkerlandje. Wat desk research leverde al snel het gegeven op dat er ruim 1,1 miljoen hectare aan weidegrond is. En dan hebben we nog niet eens de ruimte voor (hobbymatig gehouden) paarden en kippen meegeteld. Als wij dus ongeveer 5% van deze oppervlakte met bomen zouden beplanten, dan zouden we de doelstelling in het kader van klimaat al gehaald hebben. En mooier nog, wij kunnen dan onze dieren de natuurlijke – en mooi ogende – beschutting geven die zij nodig hebben en fijn vinden.

Oproep aan (pluim)vee- en paardenhouders

Het komt niet vaak voor dat win-winsituaties zich zo eenvoudig en duidelijk aanbieden. Het is echter wel de truc om ze te herkennen. Gelukkig zitten er veel creatieve en slimme mensen bij de Dierenbescherming om ze te herkennen. Dit is een schoolvoorbeeld om in te lijsten, want op de balans wordt een ieder hier beter van. Mede ook als je in ogenschouw neemt dat de financiering voor het planten van deze bossen gesubsidieerd kan worden door het Rijk, de provincies en via EU-investeringsfondsen. De boodschap die ik wil meegeven aan onze (pluim)vee- en paardenhouders: Plant een paar mooie bomen op jullie weidegrond. De dieren blij, wij blij en dus ook jij blij!