Brede steun voor kringlooplandbouw

Met waardering voor hun initiatief nam minister Carola Schouten van Landbouw dinsdag een 10-puntenplan in ontvangst van de ruim 50 organisaties die meededen aan de Kring-Loop, waaronder de Dierenbescherming. "Hulde voor deze grote opkomst en wat jullie laten zien over de mogelijkheden voor verbinding tussen natuur en landbouw. Ik blijf graag met jullie in gesprek,” aldus de minister. Zo’n reactie is natuurlijk fijn, maar nog geen concretisering van de visie van de bewindsvrouw. En die is zo langzamerhand wel nodig.
Brede steun voor kringlooplandbouwDe Kring-Loop en het plan waren vooral bedoeld als steun in de rug van de minister en haar plannen op het gebied van circulaire of kringlooplandbouw. De Dierenbescherming is hier een groot voorstander van, maar vraagt zich al langer af wat de ideeën van de minister dan concreet zijn op het gebied van dierenwelzijn. “Wat betekent een circulaire landbouw in haar visie voor de leefomgeving van dieren, wat betekent het voor de grootte van de veestapel?” Zie hier enkele vragen die de Dierenbescherming al eerder stelde bij de presentatie van de visie van minister Carola Schouten op het haar toevertrouwde dossier in september 2018.

Snel in actie komen
Ondanks deze kritische noot was het dinsdag mooi om te zien dat zoveel respectabele organisaties met een enorm grote achterban op een positieve manier duidelijk maakten het helemaal eens te zijn met de minister dat het anders moet én kan. “We willen met dit plan gehoor geven aan de gezamenlijke wens om ons voedselsysteem binnen de draagkracht van de aarde te organiseren. De wandelaars vragen de overheid om snel in actie te komen, aangezien het huidige systeem niet meer houdbaar is.”