Brief aan Minister: Onafhankelijk toezicht in Oostvaardersplassen

We hebben vandaag een brief gestuurd aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) waarin we haar vragen de regie te nemen op het organiseren van toezicht wanneer wordt ingegrepen in de kuddes grote grazers in de Oostvaardersplassen. Daarnaast vragen we haar, net als gebeurt bij ruimingen in bijvoorbeeld de veehouderij, een onafhankelijke Welzijnscommissie in te stellen die moet toezien op het dierenwelzijn tijdens het hele proces.
Brief aan Minister: Onafhankelijk toezicht in Oostvaardersplassen

Nadat deze week opnieuw een rechter het afschot van bijna 2000 edelherten in de Oostvaardersplassen heeft goed gekeurd, is de verwachting dat het afschot snel zal beginnen. Ondanks dat we, onder andere via een bezwaar bij de provincie, blijven aandringen op een diervriendelijker en zorgvuldiger beleid in de Oostvaardersplassen, moeten we er rekening mee houden dat de provincie waarschijnlijk snel begint met het uitvoeren van hun plannen. In die situatie vinden we dat er toezicht moet zijn op de aantasting van het dierenwelzijn en dat hier goede rapportages over moeten komen. Vandaar onderstaande brief.

Als de konikpaarden ingevangen zijn en op transport naar buitenlandse locaties gaan, moet het belang van elk individueel paard gezien en gevolgd worden.

Brief aan Minister Schouten

Geachte Minister Schouten,
De Dierenbescherming hoopt onverminderd op een zorgvuldiger beleid voor de Oostvaardersplassen dan er nu ligt, of dat goede monitoring en evaluatie van ingezette maatregelen tussentijds tot aanpassing leidt. Los daarvan is het voor de korte termijn belangrijk dat er bij actief ingrijpen onafhankelijk en integraal toezicht is op dierenwelzijn. In de voorgestelde maatregelen worden dieren gedood, of wordt hun gezondheid en welzijn op andere wijze direct aangetast. Hoewel het misschien heel ongemakkelijk voelt dringt zich bij het massale afschot van edelherten de term ‘ruiming’ op. Weliswaar is er hier geen risico voor de menselijke gezondheid, of voedselveiligheid, maar is natuurbeheer de aanleiding voor het in lastige omstandigheden doden van veel dieren. Als de konikpaarden ingevangen zijn en op transport naar buitenlandse locaties gaan, moet het belang van elk individueel paard gezien en gevolgd worden.

In het hele proces is voor ons geen sterk afgebakend onderscheid aan te wijzen tussen de beleidsmatige en ethische verantwoordelijkheid van Rijk of Provincie. Wij benaderen u, omdat primair uw Ministerie dierenwelzijnsbeleid maakt en bewaakt. Ook heeft uw Ministerie ruime crisiservaring. We willen u daarom vragen in het organiseren van toezicht regie in te nemen en dit te beleggen bij de NVWA. Analoog aan de controle op maatregelen bij dierziekten vragen wij u verder een onafhankelijke Welzijnscommissie in te stellen. Op deze manier kunnen Rijk en Provincie complementair zijn aan elkaar in dit spraakmakende dossier, waar nationaal en internationaal zoveel maatschappelijke onrust over bestaat. Mocht u hier geen rol in willen, of kunnen nemen, dan verzoeken wij u onze vraag subsidiair bij het bestuur van de Provincie Flevoland neer te leggen.