Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Nadat eerder boerenorganisaties in gesprek met leden van het kabinet onder leiding van ‘stikstofbemiddelaar’ Johan Remkes een poging deden om uit de impasse te komen die ons land gijzelt, is het maandag de beurt aan de natuurorganisaties. Zij houden vooralsnog – zeer terecht - vast aan de doelstelling om tot een reductie van 50% stikstof te komen in 2030. De Dierenbescherming is niet gevraagd aan te schuiven, maar er is wel een heldere brief op de bus gedaan om Remkes te waarschuwen dat dierenwelzijn geen kind van de rekening mag worden.

Door: Niels Dorland Persvoorlichter

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

We schreven er al eerder over en de brief aan Remkes benadrukt opnieuw dat maatregelen om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden negatieve gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van dieren. Het gevaar bestaat dat slimme trucjes en innovatieve technieken in de plaats gaan komen van een werkelijke duurzame landbouw waarin dierwaardig wordt gewerkt. Dat betekent dat stalsystemen zijn aangepast aan het dier, en niet andersom.

Verkeerde knoppen

Als er straks bijvoorbeeld luchtwassers worden gebruikt, ‘emissiearme vloeren’ in zwang raken en met het veevoer wordt gerommeld om de stikstofdoelstellingen te halen, draaien we wat de Dierenbescherming betreft aan de verkeerde knoppen. Dieren zijn daar altijd de dupe van. In de brief aan Remkes wordt dat nog eens haarfijn uitgelegd.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij