Broodfokker aangepakt, 100 honden weggehaald

Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben op donderdag 28 februari samen met agenten van dierenpolitie IJsselland een grote controle uitgevoerd bij een hondenfokker in de gemeente Deventer. Bij de controle werden tal van misstanden vastgesteld, van het niet hebben van de benodigde papieren tot slechte verzorging en huisvesting van de honden. Als gevolg hiervan zijn 100 honden van verschillende rassen door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in bewaring genomen en werkt het Functioneel Parket Zwolle aan het stil laten leggen van de bedrijfsvoering.
Broodfokker aangepakt, 100 honden weggehaald

Tijdens de controle zijn alle honden, onder andere Rhodesian Ridgebacks, Labradors, Witte Herders, Jack Russels en verschillende kruisingen hiervan, en hun verblijven nauwkeurig onderzocht. Omdat al snel gezondheidsproblemen werden ontdekt is er een dierenarts bijgehaald. Deze constateerde verschillende honden met onverzorgde en ontstoken wonden, dieren met pijnlijke heupproblemen, onverzorgde en vervilte vacht en afwijkende ontlasting. Uit onderzoek van de ontlasting blijkt dat er honden zijn die Giardia onder de leden hebben, dit is een erg schadelijke darmparasiet. Verder bleek bij grondige inspectie dat de verblijven ernstig vervuild waren en er een sterke ammonialucht hing. Ook de constructie van de meeste verblijven was niet op orde, er staken scherpe delen uit waaraan de dieren zich konden verwonden.

Niet gesocialiseerd

Een tevens ingeschakelde dierdeskundige stelde vast dat het sociale welzijn van alle aanwezige honden zeer slecht was. De honden vertoonden veel stress. Dit bleek uit gedrag als wegkruipen, urineren, braken en afreageren op waterbakken of hekwerk. Bij met name de jonge honden leek geen sprake van enige socialisatie. Veel honden vertoonden grote angst voor mensen. Het uitlezen van een chip bij de honden was in veel gevallen zelfs niet mogelijk.

Eerdere controles

Een controle door de LID een week eerder, op 22 februari, was aanleiding voor deze actie. De inspecteur maakte zich grote zorgen over de omstandigheden waarin de dieren verbleven en hun welzijn. In overleg met het Functioneel Parket Zwolle is toen besloten om een deskundige van de Universiteit Utrecht in te schakelen en een hercontrole uit te voeren met bovenstaande als uitkomst. In augustus 2018 is er bij het bedrijf ook al en een controle uitgevoerd. Er zijn toen maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren die toen grotendeels zijn opgevolgd. Helaas bleek nu dus dat de eigenaar daar niet mee is doorgegaan.

Hoe nu verder

De zorg voor de in bewaring genomen honden is tijdelijk overgenomen door de overheid, de uitvoering hiervan ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De dieren zijn in opdracht van RVO.nl overgebracht naar een opvangadres waar ze verder onderzocht, geobserveerd en verzorgd worden. Het ontbreken van socialisatie bij veel van de dieren is een grote zorg en maakt hun toekomst onzeker. Om dit goed te beoordelen wordt bij de honden een gedragsonderzoek verricht en indien nodig een socialisatietraject door deskundigen ingezet. Van daaruit wordt gekeken of RVO de honden kan herplaatsen. In het ergste geval kan het betekenen dat de toestand van een dier zo slecht is dat hij geëuthanaseerd moet worden.

Tegen de eigenaar is door de LID proces verbaal opgemaakt voor de slechte verzorging en huisvesting van de honden en het niet voldoen aan andere (administratieve) verplichtingen. Daarnaast loopt er via het Openbaar Ministerie een traject dat gericht is op het opleggen van een voorlopige maatregel met als doel dat de eigenaar een verbod krijgt op het fokken en verkopen van dieren. Gelet op het belang, dient de raadkamerzitting hierover op woensdag aanstaande bij de rechtbank in Zwolle.