'Cameratoezicht slachthuizen meteen goed regelen'

De Dierenbescherming juicht het toe dat staatssecretaris Van Dam (EZ) overeenstemming heeft kunnen bereiken over cameratoezicht in slachthuizen, maar wil de afspraken daarover minder vrijblijvend maken. Naar aanleiding van de misstanden in een Belgisch slachthuis bepleitte de Dierenbescherming dergelijk toezicht al eerder in een brief aan de Tweede Kamer.
'Cameratoezicht slachthuizen meteen goed regelen'

In een debat dat de Tweede Kamer woensdag wijdde aan de kwestie, werd duidelijk dat er meer stemmen opgaan die een dwingender regeling wensen dan nu het geval is. Volgende week wordt een aantal moties in stemming gebracht en zal duidelijk worden hoe de vlag erbij hangt.

Undercoverbeelden van Animal Rights, gefilmd in een Belgisch slachthuis, zorgden voor veel commotie


Het betreft vooralsnog vrijwillige afspraken met organisaties die verreweg de meeste slachterijen en slachtplaatsen wel dekken. Veel slachthuizen hebben op dit moment voor eigen gebruik ook al cameratoezicht en laten ook nu al de controleurs van de NVWA desgevraagd meekijken. Het is een goede zaak dat de afspraken nu in een protocol nader worden uitgewerkt. Maar om werkelijk 100% van alle slachterijen en slachtplaatsen te dekken, om te voorkomen dat de vrijwilligheid ertoe leidt dat er zich toch bedrijven aan de afspraken onttrekken, om vast te leggen dat het overheidstoezicht te allen tijde de camerabeelden kan opvragen en direct krijgt en om aan het protocol een aantal randvoorwaarden te stellen, is het volgens de Dierenbescherming noodzakelijk de afspraken en het protocol een wettelijke basis te geven.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden moeten bijvoorbeeld gaan over zaken als precisering van handelingen en plekken die in beeld moeten worden gebracht, zoals het uit de veewagen laden, opdrijven, bedwelmen en verbloeden van de dieren. Verder zouden er voor de leiding van het slachthuis en de overheidscontroleurs her en der in het slachthuis goed zichtbare monitoren moeten hangen die de beelden weergeven en moet er een redelijke bewaartermijn voor de beelden worden voorgeschreven. Ook over de wijze waarop het slachthuis zelf optreedt bij geconstateerde misstanden moet duidelijkheid komen, zo vindt de Dierenbescherming.