Cijfers over proefdieren zeggen niets over beleid of visie

'Zo doende 2018 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren' is een jaarlijks rapport van de NVWA over dierproeven, waarin vooral cijfers en grafieken staan. Hebben de instellingen zich gehouden aan de wet op dierproeven, hoeveel zebravissen zijn er gebruikt, hoeveel dierproeven moesten gedaan worden vanwege Europese veiligheidseisen, hoeveel werden er gedaan vanuit puur wetenschappelijke nieuwsgierigheid
Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Cijfers over proefdieren zeggen niets over beleid of visie

Minder muizen, maar wel meer konijnen en honden

Los van algemene constateringen dat er dit jaar minder muizen zijn gebruikt, maar wel meer konijnen en honden, kan de informatie eigenlijk niet gekoppeld worden aan beleid. Er is geen link met overheidsbeleid en ook niet met dat van de instituten en bedrijven uit het rapport. Natuurlijk zal altijd gewezen worden op het werken met de 3 V’s (vermindering, verfijning en vervanging), maar waar het gaat om het afbouwen van dierproeven zou er veel meer gekeken moeten worden naar het beleid over het vervangen van dierproeven.

Los van algemene constateringen dat er dit jaar minder muizen zijn gebruikt, maar wel meer konijnen en honden, kan de informatie eigenlijk niet gekoppeld worden aan beleid.

'Zo doende 2018' zegt helemaal niets over beleid, of visie

In de begeleidende brief bij het rapport zegt Minister Schouten (LNV): “Ik blijf me samen met de onderzoeksinstellingen inzetten voor goed welzijn van proefdieren en vermindering van het aantal dierproeven. En ik richt me zoals u weet samen met de partners in het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) op de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven vanuit het perspectief van betere wetenschap, betere gezondheid en meer veiligheid”. Dat is natuurlijk mooi, maar 'Zo doende 2018' zegt helemaal niets over beleid, of visie. Het is een keurige verantwoording van het werk van de NVWA, niets meer dan dat.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Van de concrete plannen van de overheid om daadwerkelijk toe te werken naar een zo groot mogelijke daling van het aantal dierproeven in ons land is nog steeds geen sprake. De beloofde streefbeelden daarvoor zijn er nog niet. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor het nieuwe regeerakkoord?

Praktische suggestie

Voor nu hebben we een praktische suggestie voor hoe het iets meer zou kunnen zijn, zonder het idee van cijfers en grafieken aan te tasten. Er zou per instelling of bedrijf misschien ook een begroting voor het volgende jaar bij moeten komen. Hoeveel dieren zullen er in jaar X naar verwachting voor dierproeven gebruikt gaan worden? Die getallen kunnen dan aan het eind van het jaar naast het daadwerkelijk aantal gebruikte dieren worden gelegd. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar er ligt dan wel een betere basis voor het publiek om meer vragen te kunnen stellen over de ambitie van elke instelling om het aantal dierproeven terug te dringen.