Corona raakt ook proefdieren

Wereldproefdierdag 2020 staat voor de Dierenbescherming ook in het teken van de coronacrisis. Overal in de wereld wordt naarstig gewerkt aan medicijnen en vaccins waarmee de strijd van de huidige volksvijand nummer 1 kan worden gewonnen. Een race tegen de klok om de effecten voor de volksgezondheid en economie van de crisis zo klein mogelijk te houden. Hoe nodig dit ook is, op deze dag willen we stilstaan bij wat dit alles voor proefdieren betekent. Er zijn nu grote aantallen muizen en andere dieren nodig om te achterhalen welke vaccins corona voorkomen, welke middelen er werken tegen corona en om besmette mensen beter te kunnen maken. De vraag naar proefdieren is nu heel groot, er wordt gewerkt met versnelde aanvraagprocedures om deze dierexperimenten uit te mogen voeren. Effecten op dieren en aantallen dieren waar we niet vaak bij stilstaan.

Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Corona raakt ook proefdieren

Nog meer overschotdieren

Er zijn nu meer dieren nodig voor corona, terwijl andere onderzoeken nu juist moesten worden stopgezet of niet kunnen starten, ondanks dat alles al klaarstaat. Een soort van lockdown op onderzoek. Waar de afgelopen jaren al steeds bijna 50% van alle proefdieren die gefokt worden niet gebruikt wordt (de ca. 400.000 zogenaamde surplus of overschotdieren), zou dat aantal in 2020 wel eens veel groter kunnen worden. Misschien kan een deel van deze dieren ingezet worden voor corona, maar dat zal lang niet altijd zo zijn. Een deel van de surplusdieren komt normaliter al terecht in de diervoederindustrie voor slangen of andere reptielen. Wordt dat aanbod aan (diepvries) voederdieren dan nu tijdelijk groter? En hoe wordt dat dan precies bijgehouden? Het gaat allemaal om zulke grote aantallen dieren, dat je soms zou vergeten dat het ook allemaal individuen zijn. Voor wie ermee werkt, ligt dat soms heel anders. Zo sprak ik iemand die zelf het gedrag bij apen heeft bestudeerd en eergisteren hoorde dat ‘hun’ apen nu zullen worden gebruikt voor proeven met corona. Dat komt toch hard aan, ook als je onderzoeker bent.


Geen onnodig onderzoek en aandacht voor alternatieven

Tijdens de coronacrisis moet er internationaal een sterke coördinatie zijn om te voorkomen dat dezelfde onderzoeken in verschillende landen worden gedaan en er onnodig veel proefdieren worden gebruikt. Daar moeten lidstaten in de Europese Unie samen de schouders onder zetten. En ook nu moet er aandacht zijn voor het werken met alternatieven. De wetenschap en industrie moeten de verplichting voelen om alle informatie uit lopend onderzoek te delen, anders moet de overheid dat van ze eisen. Zelfs los van de dieren draagt dit bij aan goede wetenschap vanuit het motto dat nu bijna overal in de wereld gehoord wordt: samen kunnen we dit aan, samen zijn we sterk.

Er zijn nu meer dieren nodig voor corona, terwijl andere onderzoeken nu juist moesten worden stopgezet of niet kunnen starten, ondanks dat alles al klaarstaat. Een soort van lockdown op onderzoek. Waar de afgelopen jaren al steeds bijna 50% van alle proefdieren die gefokt worden niet gebruikt wordt (de ca. 400.000 zogenaamde surplus of overschotdieren), zou dat aantal in 2020 wel eens veel groter kunnen worden. Misschien kan een deel van deze dieren ingezet worden voor corona, maar dat zal lang niet altijd zo zijn. Een deel van de surplusdieren komt normaliter al terecht in de diervoederindustrie voor slangen of andere reptielen. Wordt dat aanbod aan (diepvries) voederdieren dan nu tijdelijk groter