Cosmetica vanaf vandaag in heel Europa proefdiervrij

Vanaf vandaag geldt in heel Europa een verbod op de verkoop van cosmetica met ingrediënten die op dieren zijn getest. Eurogroup for Animals, waar onder andere de Dierenbescherming lid van is, noemt het verbod 'een grote stap voorwaarts op weg naar een nieuwe toekomst'. De organisatie hoopt dat er ook voor andere sectoren snel nieuwe testmethodes worden ontwikkeld om zo verder dierenleed te voorkomen.
Cosmetica vanaf vandaag in heel Europa proefdiervrij

"We willen iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt bedanken en dit vieren met de dieren, die niet langer stelselmatig aan testen worden blootgesteld. Dit is de eerste stap van een lange reis en we dringen er bij alle betrokkenen, die hebben geholpen bij het ontwikkelen van alternatieven voor het testen op dieren, op aan om toegewijd te blijven. We roepen de Europese Commissie en industrie op om door te gaan met investeren in, en het ontwikkelen van nieuwe testen, die het gebruik van dieren jaar in jaar uit kunnen verminderen,” reageert Reineke Hameleers, Directeur van Eurogroup for Animals.

Dankbetuiging
De Dierenbescherming volgt Eurogroup in deze dankbetuiging en oproep. Ze wil met name de Nederlandse overheid bedanken voor haar vooruitstrevendheid en vasthoudendheid met betrekking tot dit onderwerp. In Nederland bestaat al sinds 1997 een verbod op het testen van cosmetica op dieren. Sinds 2004 geldt dit voor heel Europa. Maar tot nu toe mochten voor ingrediënten nog wel een drietal tests, waar nog geen alternatieve methoden voor waren ontwikkeld, op dieren worden gedaan om de veiligheid vast te stellen. Dit is met ingang van vandaag dus ook verboden; er zijn inmiddels voldoende, even effectieve alternatieven voor het testen op dieren beschikbaar. Mede dankzij de inspanningen van alle betrokkenen laat Europa hiermee de rest van de wereld zien wat mogelijk is.