Wij zoeken een bestuurder

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

Deze vacature is gesloten

Wij zoeken een bestuurder

De Dierenbescherming is op zoek naar een daadkrachtig en inspirerend leider, met een hart voor dieren en gevoel voor mens en organisatie.

Een ervaren bestuurder die de vertaalslag kan maken van strategie naar impact. Iemand met een zakelijk profiel en executiekracht, die richting kan geven aan de transitie, focus aanbrengt en ambities kan vertalen naar resultaat.

Een persoon met een sterke intrinsieke motivatie, passie, authenticiteit en de kracht om draagvlak te genereren. Een natuurlijke verbinder met een sterk moreel kompas die via externe samenwerking en (beleids-) beïnvloeding de impact van de Dierenbescherming weet te vergroten en verbreden.

Meer lezen?

Naar de functie

Voor meer informatie over het profiel, de organisatie en het proces kunt u tot 16 januari 2023 contact opnemen met Emmeline Coebergh via emmeline.coebergh@odgersberndtson.com.

De Dierenbescherming is een non-profit organisatie. Met de inzet van 480 bevlogen medewerkers en ruim 4.000 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van dieren in Nederland. De Dierenbescherming werkt vanuit diverse landelijk gelegen locaties en een centraal kantoor in Den Haag aan een krachtige, professionele en zichtbare organisatie waarbij dierenwelzijn voorop staat.