De gemeente maakt het verschil

Stem en denk aan de dieren!

Woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanaf vandaag zijn er al een aantal stembureaus open. We roepen daarom op om tijdens het stemmen rekening te houden met dieren. Gemeenten kunnen veel betekenen voor huisdieren, dieren uit de veehouderij en wilde dieren in Nederland. Bijvoorbeeld door het opstellen van een 'nota Dierenwelzijn' waar de Dierenbescherming graag over meedenkt. In dit bericht geven we een aantal concrete voorbeelden van diervriendelijke, gemeentelijke beleidspunten. Want hoe maakt de gemeente het verschil voor dieren?

De gemeente maakt het verschil

Stemmen: belangrijk voor onze huisdieren

Wat voor invloed kunnen ‘diervriendelijke’ partijen hebben op het (huis)dierenwelzijnsbeleid binnen jouw gemeente?

 • Een gemeente moet de opvang en het vervoer van gevonden en hulpbehoevende dieren goed regelen.
 • 12 gemeenten in Nederland bieden ons Dierenbuddyproject aan, waardoor ouderen en chronisch zieken geen afscheid hoeven te nemen van hun huisdier als ze er zelf minder goed voor kunnen zorgen.
 • Sommige gemeenten (zoals gemeente Amsterdam) zorgen voor veilige en afgebakende losloopgebieden voor honden.
 • Het chippen van een kat is bij de dierenarts natuurlijk niet gratis, maar er zijn door het land heen verschillende initiatieven waardoor het chippen financieel een stuk aantrekkelijker of zelfs voor niks is. Denk aan de jaarlijks terugkerende Chip je Kat-acties in Rotterdam, Den Haag en Nissewaard.

Stemmen: belangrijk voor dieren uit de veehouderij

Gemeenten kunnen verschil maken voor dieren uit de veehouderij. Denk aan:

 • Gemeenten kunnen boeren stimuleren om deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk of aan de biologische veehouderij.
 • Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van controles op brandveiligheid in stallen.
 • Bij de bouw van een megastal kan de gemeente ervoor kiezen geen vergunning te verlenen.
 • Gemeente Gouda heeft de Meat Free Monday in het leven geroepen, wat betekent dat de bedrijfskantine van de gemeente geen vlees verkoopt op maandagen.

Stemmen: belangrijk voor wilde dieren

Ook voor in het wild levende dieren kunnen partijen binnen de gemeente belangrijke stappen zetten:

 • Bij groenbeheer kan de gemeente rekening houden met dieren door bijvoorbeeld niet te snoeien en maaien in het broedseizoen.
 • Gemeenten kunnen beschoeiingen langs de waterkant voorzien van uittreedtrapjes voor amfibieën, eenden en katten.
 • Gemeente Utrecht pleit voor dierinclusief bouwen en verbouwen, zoals het inbouwen van vleermuiskasten of het gebruik van speciale huismusvriendelijke dakpannen.
 • In meerdere gemeenten zijn voorlichtingsprogramma’s ontwikkeld om overlast door dieren te voorkomen. Mocht er toch overlast ontstaan, dan kan de gemeente diervriendelijke maatregelen inzetten om overlast te beperken, zoals het aanbieden van alternatieve foerageer- en broedplekken, zoals duiventillen.

Stemmen dus!

En zo zijn er nog veel meer speerpunten die belangrijk zijn voor dieren in Nederland. Denk aan dierenartsregelingen voor mensen die minder te besteden hebben, actieve paddentrekwerkgroepen, een vuurwerkverbod, stimuleren van een duurzame en diergerichte veehouderij of dierenambulances die bij spoed gebruik mogen maken van de busbaan. Verdiep je goed in de partijprogramma’s en denk ook aan de dieren!