De vele voordelen van bomen in de kippenuitloop

Een vrije uitloop is goed voor het welzijn van kippen, omdat ze daardoor meer ruimte hebben, meer frisse lucht en meer variatie in hun omgeving. Momenteel zijn de meeste uitlopen kale grasvelden met weinig beschutting, waardoor de kippen zich niet ver van de stal wagen. Kippen zijn van oorsprong namelijk bosdieren en hebben liever een dichtbegroeide omgeving dan een kale vlakte. Daarom is het belangrijk dat kippenhouders de uitloop goed inrichten, zodat de kippen zich op hun gemak voelen. Dit kan bijvoorbeeld door bomen te planten in de uitloop.
Lisanne Stadig

Door: Lisanne Stadig Beleidsmedewerker Veehouderij

De vele voordelen van bomen in de kippenuitloop

Agroforestry

Agroforestry is het combineren van de teelt van bomen met landbouw of veeteelt. Dit kan ook in kippenuitlopen worden toegepast. De bomen bieden de kippen beschutting tegen slecht weer, schaduw als het warm is, en kunnen zorgen voor een veiliger gevoel omdat de kippen minder zichtbaar zijn voor roofvogels. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat er minder watervogels landen in uitlopen waar bomen in staan. Watervogels kunnen drager zijn van het vogelgriepvirus. Het voorkómen van contact met kippen kan het risico op vogelgriepuitbraken daarom verlagen.

Ook goed voor het klimaat

Behalve dat bomen beschutting bieden voor de kippen, zijn ze ook goed voor het klimaat. Als bomen groeien, leggen ze namelijk het broeikasgas CO2 vast. Een walnotengaard van 1 hectare kan in 50 jaar bijvoorbeeld zo’n 350 ton CO2 vastleggen, wat gelijkstaat aan de uitstoot van 1 gezin gedurende 35 jaar.

Bomen als bron van inkomsten

Bovenop de voordelen voor de kippen en het klimaat kunnen de bomen voor de veehouder een bron van inkomsten vormen. Van fruit- en notenbomen kunnen de vruchten verkocht worden. Wilgen en miscanthus leveren biomassa waarmee energie opgewekt kan worden en bomen zoals populieren zorgen voor kwaliteitshout. Een win-win-winsituatie dus! De aanplant en het beheer vergt vaak wel vakkundige kennis en voor veel pluimveehouders is het belangrijker dat de kippen profijt hebben van de bomen dan dat ze er zelf iets aan verdienen. Toch kan agroforestry wel degelijk financieel interessant zijn, ook omdat een bedrijf hiermee zijn bron van inkomsten diversifieert en daarmee aan risicospreiding doet.


Pilotproject Agroforestry in Kippenuitlopen

Voor pluimveehouders die geïnteresseerd zijn in agroforestry, maar nog meer informatie willen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving of hoe de bomen onderhouden moeten worden, is nu het pilotproject Agroforestry in Kippenuitlopen gestart. Projectpartners Probos, het Louis Bolk Instituut, Face the Future en Biomeerwaarde Ei bouwen hiermee voort op de eerdere projecten Kiplekker onder de Wilgen en Bomen voor Buitenkippen. Het doel is om pluimveehouders bekender te maken met verschillende teelten en om aanplanten in kippenuitlopen te realiseren. In Nederland is namelijk zo’n 2700 hectare kippenuitloop, waar meestal nog geen bomen in staan. Letterlijk genoeg ruimte voor verbetering dus.