Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren

De Dierenbescherming zet de komende 30 jaar in op een veehouderij die zich richt op kwaliteitsproductie voor eigen consumptie en een markt in Noordwest-Europa. Dat moet gebeuren in korte ketens met sterkere, robuuste dieren die beter bestand zijn tegen ziekten. Boeren krijgen straks een goede prijs die de minder vlees etende consument betaalt. Dat staat in het ‘Deltaplan veehouderij’, dat de Dierenbescherming vandaag presenteert.
Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren

De vele crises en symptomen van een failliet systeem zoals stalbranden, sterfte bij jonge dieren of de stikstofproblematiek zijn aanleiding geweest om nu met een integraal plan te komen. Met de lancering van dit plan en de website www.deltaplanveehouderij.nl staat de Dierenbescherming in de startblokken om samen met alle stakeholders te werken aan een diergerichte, toekomstbestendige veehouderij. Met ‘diergericht’ ontworpen stallen die uitgaan van de behoeften van het dier met een weide of uitloop naar buiten.

Vier transitiepaden

Het dier staat in dit plan weliswaar centraal, maar uitgangspunt is dat de hele sector profiteert van een radicale ommezwaai die volgens ons onontkoombaar is. Hiervoor zullen we vier ‘transitiepaden’ moeten bewandelen. De eerste gaat specifiek over een diervriendelijkere veehouderij, waarin meer rekening gehouden wordt met de wensen van dieren. Het tweede pad is voor de consument. We moeten met z’n allen minder dieren gaan eten en meer planten.

De Dierenbescherming zet verder in op minder stappen tussen boer en consument, en meer eerlijke prijzen en transparantie. Het vierde en laatste pad gaat over kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio. Nederland moet minder voor de wereld produceren en meer waarde bieden voor de eigen regio.


Rollen

De transitiepaden staan niet op zich en moeten gelijktijdig bewandeld worden. Daarom heeft de Dierenbescherming voor alle spelers binnen de veehouderij rollen benoemd en uitgeschreven. Van veehouder tot supermarkt en van consument tot overheid. De actiepunten per speler zijn te vinden op www.deltaplanveehouderij.nl.

Leidraad bij keuze

De Dierenbescherming gebruikt het Deltaplan als lange-termijnsleidraad bij de keuze van onderwerpen en projecten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen of beter beschikbaar maken van diergericht ontworpen stalsystemen. Of aan het inventariseren van financieringsinstrumenten die boeren kunnen helpen verduurzamen. We richten ons met het Deltaplan op het hele systeem. Pas dan werkt het.