Dierenbescherming bevriend met Caring Farmers

De Dierenbescherming ondersteunt als ‘vriend’ een groep vooruitstrevende boeren die zich Caring Farmers noemt. Hun missie is ‘het’ helemaal anders te gaan doen. En dan gaat het natuurlijk over een alternatief voor de huidige veehouderij, die tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke opbrengst wil ten koste van dier, mens en milieu.

Dierenbescherming bevriend met Caring Farmers

“Ook dieren zijn wezens met gevoel en intelligentie. Wij zoeken naar systemen waar onze dieren hun natuurlijke, soorteigen gedrag kunnen tonen onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden. Hierbij is buitenlucht een vereiste. We herkennen en erkennen de functie van de dieren in het ecosysteem”, aldus de boeren in een open brief.

Waarom we meedoen

Ze vroegen ons of wij hun initiatief willen ondersteunen. En dat doen we graag. Programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming Bert van den Berg legt uit: “Kringlooplandbouw op zo klein mogelijke schaal, met aandacht voor dierenwelzijn, daar staan de Caring Farmers voor. Ze tonen aan dat het mogelijk is om te boeren op een manier die goed is voor dier, mens en omgeving. Voor de dieren betekent dit dat ze onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden worden, en dat ze hun soorteigen gedrag kunnen vertonen. Dit gaat gepaard met een daling van het aantal dieren, en een verschuiving in ons consumptiepatroon naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Dat sluit aan bij de visie van de Dierenbescherming, en bij ons motto ‘minder en beter’. We steunen dit initiatief dan ook van harte, en hopen dat veel boeren zich hierbij aan zullen sluiten.”

Noodzakelijke veranderingen

Ruud Zanders is één van de drijvende krachten achter de Caring Farmers en de man die onder anderen het initiatief nam tot de zeer diervriendelijke kippenstal ‘Kipster’. Aan Dagblad Trouw legt hij uit waarom we van de overheid niets hoeven te verwachten als het gaat om de noodzakelijke veranderingen in de landbouw: “we zijn volkomen doorgeschoten in de manier waarop we voedsel produceren in Nederland. Wat ons betreft wordt het anders. Ons doel is dat meer boeren zo gaan werken als wij, met respect voor de natuur en voor dieren. Het kan en het is nodig. De minister zit klem tussen allerlei gevestigde belangen, dus haar invloed is beperkt. Wij boeren kunnen van onderaf de werkwijze veranderen.”