Dierenbescherming blij met rust Oostvaardersplassen

Tijdens een overleg over het wildbeheer heeft staatssecretaris Sharon Dijksma laten weten voorlopig niet te willen tornen aan de afspraken over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. De Dierenbescherming is blij met de uitspraak.
Dierenbescherming blij met rust Oostvaardersplassen

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het wildbeheer in Nederland heeft staatssecretaris Sharon Dijksma laten weten voorlopig niet te willen tornen aan de afspraken over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. De Dierenbescherming is blij met deze uitspraak, omdat het betekent dat de dieren in het gebied zoveel mogelijk met rust worden gelaten en er alleen bij onnodig lijden wordt ingegrepen.

Vossen

Tijdens het overleg op woensdag 14 mei kwam ook de jacht op vossen ter sprake. De Dierenbescherming vindt dat deze dieren onterecht bejaagd worden en wil dat de vos van de zogenaamde vrijstellingslijst wordt gehaald. De staatssecretaris gaf echter te kennen dat de vos een bedreiging zou vormen voor weidevogels en op verzoek van de Kamer in het verleden op de lijst is geplaatst. Ondanks tegenwerpingen van Marianne Thieme van Partij voor de Dieren liet ze weten geen nieuwe eensluidende argumenten te hebben om hier verandering in te brengen en een eventuele motie af te wachten.

De Dierenbescherming maakt zich ernstige zorgen over het lot van de vos. Los van het dierenleed dat de jacht teweegbrengt, kan de vos een belangrijke rol spelen in een natuurlijk beheer van onder meer de ganzen in ons land.

Zwerfkatten

Ook de motie om een verbod in te stellen op het afschieten van zwerfkatten stond op de agenda. Deze motie kwam onder meer tot stand na de zwerfkattencampagne die de Dierenbescherming in oktober vorig jaar voerde en die ruim 136.000 handtekeningen tegen afschot opleverde. Dijksma gaf aan dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de provincies ligt en dat ze daar niet aan voorbij kan gaan. Wel zegde ze toe met de provincies in gesprek te gaan over het afschieten van zwerfkatten en praat ze met de Dierenbescherming over de effectiviteit van alternatieven.

Weidevogels

Een veelgehoord argument voor de jacht op vossen en zwerfkatten is dat de dieren een bedreiging vormen voor de toch al kwetsbare weidevogels. Volgens de Dierenbescherming is dit onterecht, omdat de teruggang van de weidevogel in Nederland niet is veroorzaakt door vossen en katten, maar door verlies van geschikte leefruimte. Om de dieren te helpen, is de aanpak van de leefgebieden dan ook veel relevanter dan het afschot van hun natuurlijke vijanden. Een goed voorbeeld hiervan is te zien op redderijkeweide.nl en in het tv-programma Vroege Vogels, waar boer Murk toont hoe je weidevogelvriendelijk kunt boeren.

Wat nu