Dierenbescherming helemaal klaar met paardenmarkten

De Dierenbescherming is helemaal klaar met de paardenmarkten in Nederland. Na vier jaar heeft de organisatie dan ook besloten uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten te stappen. Er wordt geen echte voortgang geboekt en het huidige protocol is onduidelijk en niet concreet en gaat bovendien niet ver genoeg.
Dierenbescherming helemaal klaar met paardenmarkten

Elk jaar opnieuw gaat het mis met het dierenwelzijn op de markten die, op een paar na, zijn verworden tot een excuus voor volksfeesten die niets met het verhandelen van paarden te maken hebben. De Dierenbescherming wil zich niet langer verbinden aan het protocol en zet zich vanaf nu in om een einde te maken aan paardenmarkten in ons land. Alleen op die manier kan het welzijn van de dieren echt verbeterd worden.

In 2011 was de Dierenbescherming, samen met de drie grootste paardenmarktorganisaties, initiatiefnemer van het Protocol Welzijn Paardenmarkten met als doel het welzijn van de dieren sterk te verbeteren. Dit protocol leidde tot een broodnodige eerste stap in die richting, maar daar is het tot vandaag de dag bij gebleven. Na jaren praten blijft het bij de marktorganisaties onduidelijk hoe bepaalde zaken praktisch uitgevoerd gaan worden. Denk daarbij aan de distributie van voer en water en de controle van de gezondheid van de dieren. Bij een grote paardenmarkt van zo’n 2.000 dieren is maar één dierenarts aanwezig. Een goede controle is zo ondoenlijk. Ook blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor toezicht en uitvoer van het protocol en is het moeilijk om duidelijk vast te leggen wat er bijvoorbeeld onder ‘mishandeling’ wordt verstaan.Misstanden
Ondanks het protocol blijft het elk jaar mis gaan bij de paardenmarkten. Zo worden de dieren veel te veel blootgesteld aan stressvolle prikkels als harde muziek, kermislawaai en hordes luidruchtige mensen. Daarnaast staan de paarden vaak langdurig zonder eten en drinken, dicht op elkaar gepakt en op een ongeschikte ondergrond en kunnen zichzelf en elkaar zo gemakkelijk verwonden. Zeker bij grotere paardenmarkten bestaat er risico op het verspreiden van besmettelijke ziekten. Ook de manier waarop de handelaren, kopers en bezoekers met de dieren omgaan laat vaak te wensen over.

Einde paardenmarkten
De Dierenbescherming ziet het liefst dat paardenmarkten op termijn helemaal verdwijnen. We gaan hier de komende tijd dan ook over in gesprek met gemeenten waar de markten nog georganiseerd worden. Wellicht kunnen deze evenementen een invulling krijgen waarbij geen dieren aanwezig zijn. Daarnaast gaan we op zoek naar alternatieven voor het verhandelen van paarden.