Dierenbescherming pleit voor alternatieven vergassing ganzen

Ganzen mogen vanaf 1 juni in heel Nederland vergast worden. Tot op heden was dit alleen toegestaan in een straal van twintig kilometer rondom Schiphol, omdat de dieren daar een gevaar vormen voor het vliegverkeer. De Dierenbescherming reageert geschokt op dit besluit en pleit in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma voor diervriendelijker alternatieven om ganzen te bestrijden.

Maandag werd bekend dat over enkele weken kooldioxide (CO2) mag worden gebruikt om massaal ganzen te doden die voor overlast zouden zorgen. Dat gebeurt nota bene in de ruiperiode, wanneer de dieren op hun kwetsbaarst zijn. De Dierenbescherming roept de verantwoordelijke staatssecretaris Dijksma in een brief op om al het mogelijke in het werk te stellen om alsnog te voorkomen dat vergassing van dieren in Nederland op een dergelijke grote schaal wordt toegepast. Er zijn voldoende alternatieven, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden.

Lang lijden
Volgens de Dierenbescherming zou in de wet Natuurbescherming, die binnenkort met de Kamer besproken wordt, een dergelijke dieronvriendelijke aanpak van overlast niet moeten worden gelegitimeerd. De dieren moeten bij vergassing te lang lijden voordat ze daadwerkelijk sterven. Sinds maandag worden we dan ook overstelpt door emotionele reacties van het publiek. Telefoons staan roodgloeiend en ook via social media uiten mensen hun ongenoegen over de gruwelijke plannen.

Geen structurele oplossing
Nog maar enkele weken geleden voerde de Dierenbescherming prominent actie ten faveure van diervriendelijker en duurzame methoden ter bestrijding van vermeende ganzenoverlast. We vragen nadrukkelijke aandacht voor deze alternatieve aanpak, die eerder op brede steun in de Tweede Kamer kon rekenen. Doding van dieren biedt geen structurele oplossing en bovendien is het gebruik van CO2 omstreden.

Lees meer over diervriendelijke alternatieven in het ganzenartikel in ons magazine DIER.